Tag Archives: Hamdi Ulukaya

จากเด็กเลี้ยงแกะ สู่เจ้าของแบรนด์ โยเกิร์ต Chobani

จากเด็กเลี้ยงแกะ เติบโตสู่เจ้าของแบรนด์ โยเกิร์ต Chobani ที่ผู้ก่อตั้งแทบจะไม่มีเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจ มีเพียงแต่ประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะ และ แกะ เท่านั้นเอง ในปี 2005 คุณ Hamdi Ulukaya ผู้อพยพชาวเคิร์ด ที่อพยพจากประเทศตุรกี มายังเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เดิมทีครอบครัวของ คุณ Hamdi นั้นทำอาชีพทางด้านปศุสัตว์ โดย ...

Read More »
Translate »