Tag Archives: Bitcoin เหมือง

เทคนิคการทำเหมืองแร่เก่าอาจทำลายความต้านทาน ASIC ใน Altcoins ส่วนใหญ่

FPGA เป็นงานประจำในการทำเหมือง BTC ตั้งแต่ช่วงต้นของ GPU แต่ก็ถือว่าเป็นเชิงอรรถที่น่าสนใจในการทำเหมือง ASIC ผู้โพสต์อ้างว่ามีโปรแกรม FPGA ที่มีความสามารถในการทำอัลกอริทึมการพิสูจน์อักษร ASIC ที่ทนต่อการทำงานของ Proof of Work จำนวนมากได้เร็วกว่าฮาร์ดแวร์แบบเดิม ความต้านทาน ASIC ไม่มีความหมายในโลก FPGA ความต้านทานของ AS ...

Read More »
Translate »