Tag Archives: ไขมันในเลือด

สูตรล้างไขมันในเส้นเลือด ตอน 2

สูตรล้างไขมันในเส้นเลือด ป้องกันเส้นเลือดตีบ เส้นเลือดอุดตัน ไม่ต้องทำบายพาส สูตรสำหรับผู้กินเห็ดไม่ได้ (ขิง กระเทียม มะนาว แอปเปิล ไซเดอร์ วีนีการ์) เส้นเลือดอุดตันไม่ต้องบายพาส! สมุนไพรทะลวงหลอดเลือดตามแบบวิธีโบราณของมุสลิม ใช้ได้กับเส้นเลือดตีบ เส้นเลือดอุดตันทั่วร่างกาย วัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้ น้ำมะนาว 1 ถ้วย ต้อง ...

Read More »

สูตรล้างไขมัน ในเส้นเลือด

สูตรล้างไขมัน ในเส้นเลือด ป้องกันเส้นเลือดตีบ เส้นเลือดอุดตันไม่ต้องบายพาส พุทราจีนแห้ง ขิงแก่ เห็ดหูหนู สัดส่วนที่คนในชมรมชีวอโรคยาทดลองทำแล้ว ง่ายที่สุด เตรียมของตามสูตร น้ำ 1 ลิตร พุทราจีนแห้งแบบลูกใหญ่ 20-30 ผล (ลูกใหญ่จะหวานกว่าลูกเล็ก) เห็ดหูหนูดำแห้ง 60 กรัม ขิงแก่ (สด) 1 ขีด ฝานบางๆ พุทราจีนแห้ง เห็ดหูหนูแห้ง ซ ...

Read More »

การเดินเซ ไม่มั่นคงและการหกล้ม

ผู้สูงอายุกับการหกล้ม เมื่ออายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายอย่างที่อาจทำให้หกล้มได้ง่าย เช่น การมองเห็นลดลง การทรงตัวไม่ดี ร่วมกับการที่อาจมีโรคต่างๆ เกิดร่วมด้วย จึงทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสหกล้มได้ง่าย การหกล้มเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของอบุัติเหตุในผู้สูงอายุที่ทำให้ต้องนอนโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 85 ของสาเหตุทั้ ...

Read More »

โรคไขมันในเลือดสูง

ความสำคัญของไขมันในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีไขมันไม่ดี (LDL) สูง มีประมาณร้อยละ 40-50 และผู้สูงอายุที่มีไขมันดี (HDL) ต่ำ มีประมาณร้อยละ 40 ผู้ป่วยจะไม่มีอาการจากไขมันในเลือดสูง แต่อาจมีปัญหาระยะยาวจากการที่ไขมันในเลือดสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน แล้วทำให้หลอดเลือดแข็งตัว ...

Read More »

วัคซีนในผู้สูงอายุ

เมื่ออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันโรคจะลดลง และความสามารถในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายลดลง ผนังเยื่อยบุต่างๆ มีความสามารถในการป้องกันโรคได้ลดลง ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายและมีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อ เช่น เมื่อติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อาจเกิดปอดอักเสบตามมา เชื้อโรคต่างๆ ที่หลบซ่อนอยู่จะกำเริบขึ้นได้ในวัยนี้ เช่นงูสวัด ภูมิคุ้มก ...

Read More »

สิ่งที่ควรเตรียมตัวเมื่อผู้สูงอายุไปพบแพทย์

ผู้สูงอายุ มักมีอาการเจ็บป่วยหลายอย่าง ทำให้ต้องพบแพทย์หลายแผนกบ่อยๆ ได้รับยาหลายชนิด อีกทั้งผู้สูงอายุยังมีปัญหาด้านการสื่อสารการมองเห็น การได้ยิน และความจำ นอกจากนี้ยังอาจมีเวลาพบแพทย์ไม่มาก ทั้งต้องเดินทางไกล และนั่งรอการตรวจอยู่นาน ทำให้บ้างครั้งเมื่อเข้าไปพบแพทย์แล้ว อาจนึกคำถามที่ตั้งใจปรึกษาแพทย์ไม่ออก การไปพบแพ ...

Read More »
Translate »