Tag Archives: โรคเกี่ยวกับกระดูก

เสริมสร้างกระดูก

Rebuild and Maintain Bone Health โรคเกี่ยวกับกระดูกโดยเฉพาะกระดูกพรุนมักจะพบเห็นในวัยพร่องฮอร์โมนในเพศหญิง ที่น่าแปลกใจคือมักเกิดกับประชากรในประเทศที่ดื่มนมและบริโภคอาหารประเภทนม (โดยเฉพาะนมวัว) เป็นอาหารประจำวัน อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ ทฤษฏีการดื่มนมเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนจึงกำลังเป็นเรื่องที่น่ ...

Read More »
Translate »