Tag Archives: โรคทางเดินหายใจ

ทางเดินหายใจ ป้อมปราการของร่างกาย

ทางเดินหายใจเป็นส่วนหนึ่งของระบบหายใจ แบ่งออกเป็น “ทางเดินหายใจส่วนบน” และ “ทางเดินหายใจส่วนล่าง” ทางเดินหายใจมีความสำคัญต่อเราเทียบเท่ากับป้อมปราการเป็นแนวต้านอันดับแรก ที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ “เชื้อโรคจากภายนอก” รุกล้ำเข้าสู่ร่างกายของเราในขณะเดียวกันก็เป็นอวัยวะที่ติดเชื้อได้ง่า ...

Read More »

หน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ในทางเดินหายใจ

โพรงงจมูก (Nasal cavity) และไซนัส (Sinus) หน้าที่ กรองอากาศที่หายใจเข้าสู่ร่างกาย ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่หายใจเข้าสู่ร่างกาย ลดผลกระทบต่อทางเดินหายใจส่วนล่าง จากอากาศที่แห้งหรือเย็น โรคทางเดินหายใจ เนื้อเยื่อในจมูกเกิดการขยายตัวมากเกินไปจนทำให้เกิดอาการคัดจมูก เนื้อเยื่อในจมูกม ...

Read More »

ไข้หวัดคือโรคทางเดินหายใจที่พบบ่อยที่สุด

โรคในทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ โรคไข้หวัดธรรมดา โรคไข้หวัดระบาด ไซนัสอักเสบต่อมทอนซิลอักเสบ และลำคออักเสบ มักแสดงอาการของโรคต่างกัน อาการที่พบบ่อยคือ คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคือ อ่อนแรง ปวดเมื่อย ปวดหัว และเป็นไข้ โรคทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ หอบหืด ปอดอักเสบ ปอดอุดตันเรื้อรัง มะเร็งปอด อาการที่พบบ่อยคือ ไอไม่หยุด เ ...

Read More »
Translate »