Tag Archives: หน้าที่ของปอด

ดูแลปอดให้ดีโรคภัยไม่ถามหา

ปอดควบคุมลมปราณ ดูแลปอดให้ดีโรคภัยไม่ถามหา ปอดเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ใช้หายใจ อยู่บริเวณช่องอกเหมือนกะบังลม ในมุมมองแพทย์แผนจีน “ปอด” ทำหน้าที่ควบคุมลมปราณและการหายใจ นอกจากหน้าที่ของปอดที่ระบุไว้ในกายวิภาคศาสตร์ของการแพทย์แผนตะวันตกแล้ว ปอดยังมีความเกี่ยวพันกับระบบภูมิคุ้มกันระบบการไหลเวียนของเลือด การดูดซึมแ ...

Read More »
Translate »