Tag Archives: สมองเสื่อม

สมุนไพรรักษาโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ หรือโรคความจำเสื่อม แพทย์แผนปัจจุบันค้นพบว่าเป็นโรคชนิดหนึ่ง ไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นเพราะสูงวัยเท่านั้น เนื่องจากผู้สูงวัยมากมายก็ไม่เป็นความจำเสื่อม และในขณะเดียวกันก็พบในกลุ่มผู้อายุน้อยๆ โรคนี้เป็นแล้วลำบากมาก เพราะจำอะไรไม่ได้เลย บางคนลืมแม้กระทั่งจะใส่เสื้อผ้า โรคนี้ทางการแพทย์ยังค้นไม่พบวิธีป้องกัน และ ...

Read More »

ข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม

ข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม เนื่องจากผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม สมองมักมีการฝ่อและสารสื่อประสาทต่างๆ ในสมองลดลง ทำให้ผู้ป่วยจะทนฤทธิ์ยาได้น้อยกว่าผู้สูงอายุปกติ มีความไวต่อผลข้างเคียงของยาสูง และผู้ป่วยยังมีความสามารถในด้านความจำลดลง มีโอกาสใช้ยาผิดพลาดได้เนื่องจากจำไม่ได้ว่ากินยาไปหรือยัง ทำให้มี ...

Read More »

เราควรดื่มน้ำวันละ 8 แก้วจริงหรือ?

เราควรดื่มน้ำวันละ 8 แก้วจริงหรือ ? ใครที่กำลังควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักอยู่ คงคุ้นกับคำกล่าวที่ว่า “ดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ 8 แก้ว” อ้างอิงทฤษฏีที่สนับสนุนให้ดื่มน้ำเยอะๆไว้ จะช่วยไม่ให้กินอาหารมากเกินไป คุณรู้ได้เลยว่าคนไหนกำลังทำตามคำแนะนำ เพราะพวกเขาจะต้องวนเวียนเข้าห้องน้ำอยู่บ่อยๆ ครับ เจ้าทฤษฏี 8*8 น ...

Read More »

การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม

การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม โดยปกติแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม อาจเป็นแพทย์ระบบประสาท แพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ หรือจิตแพทย์ เมื่อมาพบแพทย์และสงสัยว่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อม แพทย์จะดำเนินการหลายอย่างเพื่อวินิจฉัยโรค ดังนี้ ซักประวัติและตรวจร่างกาย การซักประวัติต้องการรายละเอียดของอาการของผู้ป่วยอย่างมาก แต่ผู้ป่วยมักให้ประ ...

Read More »

สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม

สมองเสื่อม เกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งที่แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์คินสัน โรคเซลล์สมองเสื่อมชนิดอื่นๆ เนื้องอกสมอง โพรงสมองคั่งน้ำ ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น ซิฟิสลิส เอดส์ ภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด คือโรคอัลไซเมอร์ และพบรองลงมา คือ โรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉลี่ย ...

Read More »

สมองเสื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงตามวัย

สมองเสื่อม

ผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองที่ถือว่าเป็นปกติ ได้แก่ ความไวในการคิด การประสานความคิดและการกระทำช้าลง ความจำต่อสิ่งที่เพิ่งรับรู้ ถ้าถามซ้ำทันทีเลยจะยังตอบได้ไมาเปลี่ยนแปลง ความจำต่อสิ่งที่เพิ่งรับรู้ ถ้าถามซ้ำทันทีเลยจะยังตอบได้ไม่เปลี่ยนแปลง ความจำระยะสั้นเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ อาจลดลงเล็กน้อย ความจำเร ...

Read More »
Translate »