Tag Archives: ผู้สูงอายุ

อาการปวดศีรษะในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีอาการปวดศีรษะไม่บ่อยเท่าคนหนุ่มสาว โดยพบว่าในช่วงอายุ 21-34 ปี ผู้หญิงร้อยละ 92 และผู้ชายร้อยละ 74 จะมีอาการปวดศีรษะ ในช่วงอายุ 55-74 ปี จะลดลงเป็นร้อยละ 66 และร้อยละ 53 ตามลำดับ และในช่วงอายุมากกว่า 75 ปี ลดเหลือร้อยละ 55 และร้อยละ 22 แต่อาการปวดศรีษะก็ยังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และมีความแตกต่างจ ...

Read More »

ความต้องการระบบบริการฉุกเฉิน

ความเหมาะสมของการใช้บริการฉุกเฉิน อาจประเมินความเหมาะสมได้จากความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย เช่น การใช้ระบบบริการฉุกเฉิน ระยะเวลาการอยู่ในห้องฉุกเฉิน การตรวจเพิ่มเติม การที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล นอกจากนั้น ความเหมาะสมของการใช้บริการฉุกเฉินอาจจะประเมินจากรูปแบบการใช้บริการอย่างเหมาะสม เช่น มีความพยายามในการติดต่อผู้ให้ ...

Read More »

ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มาใช้บริการในห้องฉุกเฉินมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และผู้สูงอายุเองก็มักมีโรคร่วมหลายโรค มีการเสื่อมถอยของการทำงานของอวัยวะต่างๆ และมีอาการที่ซับซ้อน นอกจากนั้น การที่ผู้สูงอายุมีการใช้ยาที่หลายชนิด ทำให้มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้มาก และเป็นสา ...

Read More »

เมื่อต้องเดินทางโดยเครื่องบิน

การที่จะต้องเดินทางโดยเครื่องบินไปที่ใดก็ตาม สิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุและญาติกังวงใจคือปัญหาสุขภาพ ซึ่งไม่เหมือนคนวัยหนุ่มสาวที่สามารถเดินทางได้เลย เพราะไม่ค่อยมีโรคประจำตัวแต่ผู้สูงอายุมักมีโรคบางอย่างและสุขภาพไม่แข็งแรง จึงมีเรื่องที่ต้องกังวลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงกดอากาศและปริมาณออกซิเจนที่เปลี่ยนแปลงไปในห้อง ...

Read More »

โรควัณโรค

วัณโรคเป็นอีกโรคหนึ่งที่มักเกิดขึ้นเมื่อมีอายุมาก ซึ่งเชื้อวัณโรคจะเป็นเชื้อที่เคยได้รับมาก่อน อาจนานหลายสิบปีแล้วและซ่อนตัวอยู่อย่างสงบแต่เมื่อภูมิคุ้มกันลดลงจากอายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น โรคเบาหวาน ขาดสารอาหาร โรคไต โรคมะเร็ง จะยิ่งทำให้ร่างกายอ่อนแอ และเชื้อโรคก็จะเอาชนะภูมิคุ้มกั ...

Read More »

โรคปอดอักเสบ

ปอดอักเสบในผู้สูงอายุเป็นการติดเชื้อที่สำคัญและทำให้ผู้ป่วยต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สาเหตุที่ผู้สูงอายุเกิดปอดอักเสบได้ง่าย เนื่องจากการพัดโบกสิ่งแปลกปลอมจากปอดของเซลล์เยื่อบุหลอดลมทำงานไม่ดี การไออย่างมีประสิทธิภาพน้อยลง การยืดหยุ่นของถุงลมไม่ดี สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้กลไกการป้องกันการติดเชื้อของปอดลดลง โดยเฉพาะถ้ ...

Read More »

ทำไมผู้สูงอายุถึงติดเชื้อได้ง่าย

ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดโรคติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาว เนื่องจาก ผู้สูงอายุมักมีความเจ็บป่วยทางร่างกายหลายอย่าง เช่น โรคเบาหวาน โรคถุงลมโป่งพอง หัวใจวาย ขาดสารดอาหาร ต่อมลูกหมากโต ทำให้มีความต้านทานโรคต่ำ การทำงานของอวัยวะต่างๆ ไม่ดีเหมือนเดิม เช่น การขาดฮอร์โมนเอสโทรเจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุช่องคลอดจึงติดเชื ...

Read More »

ถ้าไม่เคยกินยาฮอร์โมนมาก่อน ควรเริ่มกินหรือไม่

ถ้าไม่เคยกินยาฮอร์โมนมาก่อน ควรเริ่มกิน หรือไม่ ? ในปัจจุบันมีการใช้ยาฮอร์โมนเพศทดแทนใน 2 กรณีคือ ในผู้ที่ประจำเดือนหมดก่อนเวลาอันควร เช่น ผู้ที่ผ่าตัดรังไข่ออกและผู้ที่มีอาการของการขาดฮอร์โมน ในกรณีแรกจะให้ยาฮอร์โมนจนผู้ป่วยอายุ 50 ปี จึงค่อยหยุด ในกรณีหลัง ถ้ามีอาการที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนไม่มากนักแพทย์อาจไม่ได้ให้ยา ...

Read More »

การใช้ยาในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่ทำให้อาจเกิดผลข้างเคียงจากยาได้ง่าย มีการทำงานของอวัยวะต่างๆ ลดลงไม่เหมือนวัยหนุ่มสาว นอกจากนี้ยังเจ็บป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคทำให้ต้องใช้ยาหลายชนิด โดยเฉลี่ยแล้วผู้สูงอายุมักได้รับยา 4-5 ชนิดตามแพทย์สั่ง และอีก 2 ชนิดจากการซื้อหามาเอง ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงของการเกิดปัญห ...

Read More »

ถ้าแข็งแรงดีต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ?

ถ้าแข็งแรงดีต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ? หลายคนมักเข้าใจผิดว่า ถ้าแข็งแรงดีก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ เพราะไม่น่าจะมีโรคอะไร ซึ่งนับเป็นความเข้าใจที่ผิดเนื่องจากบางโรคอาจไม่ค่อยมีอาการ คือถ้าไม่ตรวจก็ไม่รู้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โลหิตจาง โรคมะเร็งในระยะแรกๆ ผู้สูงอายุบางคนไม่กล้าตรวจสุขภาพเพราะกลัวเจอโรคไม่ ...

Read More »
Translate »