Tag Archives: ปอด

ดูแลปอดให้ดีโรคภัยไม่ถามหา

ปอดควบคุมลมปราณ ดูแลปอดให้ดีโรคภัยไม่ถามหา ปอดเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ใช้หายใจ อยู่บริเวณช่องอกเหมือนกะบังลม ในมุมมองแพทย์แผนจีน “ปอด” ทำหน้าที่ควบคุมลมปราณและการหายใจ นอกจากหน้าที่ของปอดที่ระบุไว้ในกายวิภาคศาสตร์ของการแพทย์แผนตะวันตกแล้ว ปอดยังมีความเกี่ยวพันกับระบบภูมิคุ้มกันระบบการไหลเวียนของเลือด การดูดซึมแ ...

Read More »

ปอด (Lung)

ปอด (Lung) มีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือ แลกเปลี่ยนแก๊ส โดยอาศัยถุงลมปอดที่มีอยู่จำนวนมาก เม็ดเลือดแดงที่อยู่ภายในหลอดเลือดภายในถุงลมปอดกระจายตัวเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊ส พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สยิ่งมาก การแลกเปลี่ยนแก๊สก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นพึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคจากภายนอกด้วยเช่นกัน ...

Read More »
Translate »