Tag Archives: ตรวจสุขภาพ

อาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดในผู้สูงอายุ

ผลของน้ำหนักลดที่มากเกินไป น้ำหนักลดที่ไม่ได้เกิดจากการตั้งใจลดน้ำหนัก และลดเกินกว่าร้อยละ 5-10 ในช่วง 1-12 เดือน ถือว่ามีความสำคัญ น้ำหนักลดทำให้เกิดการขาดสารอาหาร ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆ เช่น ซีด กระดูกพรุน กล้ามเนื้อไม่มีแรง ช่วยเหลือตังเองได้น้อยลง เดินไม่มั่นคง หกล้ม แผลห้ายช้า แผลกดทับและภูมิคุ้มกั ...

Read More »

การเดินเซ ไม่มั่นคงและการหกล้ม

ผู้สูงอายุกับการหกล้ม เมื่ออายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายอย่างที่อาจทำให้หกล้มได้ง่าย เช่น การมองเห็นลดลง การทรงตัวไม่ดี ร่วมกับการที่อาจมีโรคต่างๆ เกิดร่วมด้วย จึงทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสหกล้มได้ง่าย การหกล้มเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของอบุัติเหตุในผู้สูงอายุที่ทำให้ต้องนอนโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 85 ของสาเหตุทั้ ...

Read More »

วัคซีนในผู้สูงอายุ

เมื่ออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันโรคจะลดลง และความสามารถในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายลดลง ผนังเยื่อยบุต่างๆ มีความสามารถในการป้องกันโรคได้ลดลง ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายและมีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อ เช่น เมื่อติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อาจเกิดปอดอักเสบตามมา เชื้อโรคต่างๆ ที่หลบซ่อนอยู่จะกำเริบขึ้นได้ในวัยนี้ เช่นงูสวัด ภูมิคุ้มก ...

Read More »

โรคปอดอักเสบ

ปอดอักเสบในผู้สูงอายุเป็นการติดเชื้อที่สำคัญและทำให้ผู้ป่วยต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สาเหตุที่ผู้สูงอายุเกิดปอดอักเสบได้ง่าย เนื่องจากการพัดโบกสิ่งแปลกปลอมจากปอดของเซลล์เยื่อบุหลอดลมทำงานไม่ดี การไออย่างมีประสิทธิภาพน้อยลง การยืดหยุ่นของถุงลมไม่ดี สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้กลไกการป้องกันการติดเชื้อของปอดลดลง โดยเฉพาะถ้ ...

Read More »

การใช้ยาในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่ทำให้อาจเกิดผลข้างเคียงจากยาได้ง่าย มีการทำงานของอวัยวะต่างๆ ลดลงไม่เหมือนวัยหนุ่มสาว นอกจากนี้ยังเจ็บป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคทำให้ต้องใช้ยาหลายชนิด โดยเฉลี่ยแล้วผู้สูงอายุมักได้รับยา 4-5 ชนิดตามแพทย์สั่ง และอีก 2 ชนิดจากการซื้อหามาเอง ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงของการเกิดปัญห ...

Read More »

สิ่งที่ควรเตรียมตัวเมื่อผู้สูงอายุไปพบแพทย์

ผู้สูงอายุ มักมีอาการเจ็บป่วยหลายอย่าง ทำให้ต้องพบแพทย์หลายแผนกบ่อยๆ ได้รับยาหลายชนิด อีกทั้งผู้สูงอายุยังมีปัญหาด้านการสื่อสารการมองเห็น การได้ยิน และความจำ นอกจากนี้ยังอาจมีเวลาพบแพทย์ไม่มาก ทั้งต้องเดินทางไกล และนั่งรอการตรวจอยู่นาน ทำให้บ้างครั้งเมื่อเข้าไปพบแพทย์แล้ว อาจนึกคำถามที่ตั้งใจปรึกษาแพทย์ไม่ออก การไปพบแพ ...

Read More »

การเตรียมตัวก่อนไปตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปตรวจสุขภาพ ควรงดน้ำ และอาหารก่อนไปตรวจสุขภาพประมาณ 8-10 ชั่วโมง เพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาล และไขมันในเลือด หากกระหายน้ำ สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย ถ้ามีโรคประจำตัว มีปัญหาสุขภาพใดๆ หรือกินยาใดอยู่ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อน เนื่องจากอาจมีการตรวจเพิ่มเติมบางอย่าง และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ ...

Read More »
Translate »