Tag Archives: ตรวจสุขภาพประจำปี

การเดินเซ ไม่มั่นคงและการหกล้ม

ผู้สูงอายุกับการหกล้ม เมื่ออายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายอย่างที่อาจทำให้หกล้มได้ง่าย เช่น การมองเห็นลดลง การทรงตัวไม่ดี ร่วมกับการที่อาจมีโรคต่างๆ เกิดร่วมด้วย จึงทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสหกล้มได้ง่าย การหกล้มเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของอบุัติเหตุในผู้สูงอายุที่ทำให้ต้องนอนโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 85 ของสาเหตุทั้ ...

Read More »

วัคซีนในผู้สูงอายุ

เมื่ออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันโรคจะลดลง และความสามารถในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายลดลง ผนังเยื่อยบุต่างๆ มีความสามารถในการป้องกันโรคได้ลดลง ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายและมีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อ เช่น เมื่อติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อาจเกิดปอดอักเสบตามมา เชื้อโรคต่างๆ ที่หลบซ่อนอยู่จะกำเริบขึ้นได้ในวัยนี้ เช่นงูสวัด ภูมิคุ้มก ...

Read More »

โรควัณโรค

วัณโรคเป็นอีกโรคหนึ่งที่มักเกิดขึ้นเมื่อมีอายุมาก ซึ่งเชื้อวัณโรคจะเป็นเชื้อที่เคยได้รับมาก่อน อาจนานหลายสิบปีแล้วและซ่อนตัวอยู่อย่างสงบแต่เมื่อภูมิคุ้มกันลดลงจากอายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น โรคเบาหวาน ขาดสารอาหาร โรคไต โรคมะเร็ง จะยิ่งทำให้ร่างกายอ่อนแอ และเชื้อโรคก็จะเอาชนะภูมิคุ้มกั ...

Read More »

ถ้าไม่เคยกินยาฮอร์โมนมาก่อน ควรเริ่มกินหรือไม่

ถ้าไม่เคยกินยาฮอร์โมนมาก่อน ควรเริ่มกิน หรือไม่ ? ในปัจจุบันมีการใช้ยาฮอร์โมนเพศทดแทนใน 2 กรณีคือ ในผู้ที่ประจำเดือนหมดก่อนเวลาอันควร เช่น ผู้ที่ผ่าตัดรังไข่ออกและผู้ที่มีอาการของการขาดฮอร์โมน ในกรณีแรกจะให้ยาฮอร์โมนจนผู้ป่วยอายุ 50 ปี จึงค่อยหยุด ในกรณีหลัง ถ้ามีอาการที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนไม่มากนักแพทย์อาจไม่ได้ให้ยา ...

Read More »

การใช้ยาในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่ทำให้อาจเกิดผลข้างเคียงจากยาได้ง่าย มีการทำงานของอวัยวะต่างๆ ลดลงไม่เหมือนวัยหนุ่มสาว นอกจากนี้ยังเจ็บป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคทำให้ต้องใช้ยาหลายชนิด โดยเฉลี่ยแล้วผู้สูงอายุมักได้รับยา 4-5 ชนิดตามแพทย์สั่ง และอีก 2 ชนิดจากการซื้อหามาเอง ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงของการเกิดปัญห ...

Read More »

สิ่งที่ควรเตรียมตัวเมื่อผู้สูงอายุไปพบแพทย์

ผู้สูงอายุ มักมีอาการเจ็บป่วยหลายอย่าง ทำให้ต้องพบแพทย์หลายแผนกบ่อยๆ ได้รับยาหลายชนิด อีกทั้งผู้สูงอายุยังมีปัญหาด้านการสื่อสารการมองเห็น การได้ยิน และความจำ นอกจากนี้ยังอาจมีเวลาพบแพทย์ไม่มาก ทั้งต้องเดินทางไกล และนั่งรอการตรวจอยู่นาน ทำให้บ้างครั้งเมื่อเข้าไปพบแพทย์แล้ว อาจนึกคำถามที่ตั้งใจปรึกษาแพทย์ไม่ออก การไปพบแพ ...

Read More »
Translate »