Tag Archives: คว่ำบาตรเศรษฐกิจ

กับรัสเซียเผชิญหน้ากับการคว่ำบาตร, ฟุตบอลโลกเพื่อผลักดันราคา Bitcoin ให้สูงใหม่

ราคา Bitcoin อาจมีการชุมนุมที่ดีขึ้นเนื่องจากการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก FIFA World Cup เริ่มขึ้นภายในสองสัปดาห์ ประเทศเจ้าภาพรัสเซียต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่กำหนดโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจเปิดประตูให้กับ cryptocurrencyอันเป็นผลมาจากการปิดล้อมทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นหนึ่งในตัวประมวลผลการชำระเงินแบบดิจิต ...

Read More »
Translate »