Tag Archives: ความดันโลหิต

การเดินเซ ไม่มั่นคงและการหกล้ม

ผู้สูงอายุกับการหกล้ม เมื่ออายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายอย่างที่อาจทำให้หกล้มได้ง่าย เช่น การมองเห็นลดลง การทรงตัวไม่ดี ร่วมกับการที่อาจมีโรคต่างๆ เกิดร่วมด้วย จึงทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสหกล้มได้ง่าย การหกล้มเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของอบุัติเหตุในผู้สูงอายุที่ทำให้ต้องนอนโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 85 ของสาเหตุทั้ ...

Read More »

วัคซีนในผู้สูงอายุ

เมื่ออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันโรคจะลดลง และความสามารถในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายลดลง ผนังเยื่อยบุต่างๆ มีความสามารถในการป้องกันโรคได้ลดลง ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายและมีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อ เช่น เมื่อติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อาจเกิดปอดอักเสบตามมา เชื้อโรคต่างๆ ที่หลบซ่อนอยู่จะกำเริบขึ้นได้ในวัยนี้ เช่นงูสวัด ภูมิคุ้มก ...

Read More »

สิ่งที่ควรเตรียมตัวเมื่อผู้สูงอายุไปพบแพทย์

ผู้สูงอายุ มักมีอาการเจ็บป่วยหลายอย่าง ทำให้ต้องพบแพทย์หลายแผนกบ่อยๆ ได้รับยาหลายชนิด อีกทั้งผู้สูงอายุยังมีปัญหาด้านการสื่อสารการมองเห็น การได้ยิน และความจำ นอกจากนี้ยังอาจมีเวลาพบแพทย์ไม่มาก ทั้งต้องเดินทางไกล และนั่งรอการตรวจอยู่นาน ทำให้บ้างครั้งเมื่อเข้าไปพบแพทย์แล้ว อาจนึกคำถามที่ตั้งใจปรึกษาแพทย์ไม่ออก การไปพบแพ ...

Read More »
Translate »