รู้เรื่องยา

คู่มือการใช้ยารักษาโรค ยาลดความอ้วนอย่างถูกต้อง ข้อควรระวัง และคำแนะนำส่งตรงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม

การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม โดยปกติแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม อาจเป็นแพทย์ระบบประสาท แพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ หรือจิตแพทย์ เมื่อมาพบแพทย์และสงสัยว่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อม แพทย์จะดำเนินการหลายอย่างเพื่อวินิจฉัยโรค ดังนี้ ซักประวัติและตรวจร่างกาย การซักประวัติต้องการรายละเอียดของอาการของผู้ป่วยอย่างมาก แต่ผู้ป่วยมักให้ประ ...

Read More »

สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม

สมองเสื่อม เกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งที่แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์คินสัน โรคเซลล์สมองเสื่อมชนิดอื่นๆ เนื้องอกสมอง โพรงสมองคั่งน้ำ ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น ซิฟิสลิส เอดส์ ภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด คือโรคอัลไซเมอร์ และพบรองลงมา คือ โรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉลี่ย ...

Read More »

สมองเสื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงตามวัย

สมองเสื่อม

ผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองที่ถือว่าเป็นปกติ ได้แก่ ความไวในการคิด การประสานความคิดและการกระทำช้าลง ความจำต่อสิ่งที่เพิ่งรับรู้ ถ้าถามซ้ำทันทีเลยจะยังตอบได้ไมาเปลี่ยนแปลง ความจำต่อสิ่งที่เพิ่งรับรู้ ถ้าถามซ้ำทันทีเลยจะยังตอบได้ไม่เปลี่ยนแปลง ความจำระยะสั้นเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ อาจลดลงเล็กน้อย ความจำเร ...

Read More »

ภาววะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) และภาวะเปราะบาง (Frailty)

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) และภาวะเปราะบาง (Frailty) กลุ่มอาการสูงอายุที่เริ่มอยู่ในความสนใจของวงการแพทย์มากขึ้น ได้แก่ ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) และภาวะเปราะบาง (Frailty) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในผู้สูงอายุ โดยภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ผู้ป่วยจะมีมวลกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และสมร ...

Read More »

ปัสสาวะเล็ดราด

อาการปัสสาวะเล็ดราด คือการที่มีปัสสาวะปริมาณน้อยหรือมากเล็ดราดออกมาโดยไม่ตั้งใจ อาการนี้พบบ่อยในผู้สูงอายุ จนหลายๆ ครั้งทั้งผู้ป่ยและญาติตลอดจนบุคคลากรทางการแพทย์อาจมองว่าเป็นเรื่องปกติตามอายุ แต่แท้จริงแล้วถือว่าผิดปกติ มีผู้ป่วยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่จะปรึกษาแพทย์เรื่องปัสสาวะเล็ดราดเพราะอาจคิดว่าเป็นเรื่องน่าอาย ไม่น่ ...

Read More »

อาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดในผู้สูงอายุ

ผลของน้ำหนักลดที่มากเกินไป น้ำหนักลดที่ไม่ได้เกิดจากการตั้งใจลดน้ำหนัก และลดเกินกว่าร้อยละ 5-10 ในช่วง 1-12 เดือน ถือว่ามีความสำคัญ น้ำหนักลดทำให้เกิดการขาดสารอาหาร ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆ เช่น ซีด กระดูกพรุน กล้ามเนื้อไม่มีแรง ช่วยเหลือตังเองได้น้อยลง เดินไม่มั่นคง หกล้ม แผลห้ายช้า แผลกดทับและภูมิคุ้มกั ...

Read More »
Translate »