Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2021

อีเมลฟรี ไม่มีอีกต่อไป ผู้ให้บริการค่ายดัง Outlook และ Gmail ดำเนินการเรียกเก็บค่าขยายพื้นที่

อีเมลฟรี ไม่มีอีกต่อไป ในขณะที่ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฝั่ง Microsoft และ Google ได้ออกมาประกาศเรียกเก็บเงินค่าบริการกับผู้ใช้งานที่ต้องการจะเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในราคาที่พวกเค้ามองว่า สูงเกินไป โดยที่ระหว่าง 2 ผู้ให้บริการ Outlook และ Gmail ให้พื้นที่เก็บอีเมลฟรี 15 GB เป็นมาตรฐานของผู้ใช้งานมานา ...

Read More »
Translate »