Daily Archives: พฤษภาคม 15, 2018

ธนาคารกลางอาจไป Crypto ต่อ Morgan Stanley แต่พวกเขาสามารถอยู่รอด?

ทีมงานของ Morgan Stanley ได้สรุปว่ามีกรณีการใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นไปได้สำหรับธนาคารกลาง แต่ด้วยแนวโน้มทางเศรษฐกิจและการเมืองในระยะยาวที่จะมีการป้อนเข้าไปใน cryptoverse ธนาคารกลางจะดำเนินการระดับชาติแม้จะมีชีวิตรอดมาหนึ่งร้อยปีนับจากนี้หรือไม่? Crypto ในการ์ด? มอร์แกนสแตนลี่ย์ผู้ให้บริการทางการเงินได้ใช้ทีมภายใต ...

Read More »
Translate »