Daily Archives: พฤษภาคม 7, 2018

จุดเด่น: Banking Giant ICICI ส่งเสริมเทคโนโลยี Blockchain ในอินเดีย

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์การกำกับดูแลในอินเดียมีความตึงเครียด แต่ธนาคาร ICICI ของอินเดียกำลังส่งเสริมเทคโนโลยี blockchain ใน LinkedIn โดยไม่คำนึงถึงการเสนอราคาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการปฏิวัติ ธนาคารได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทในช่วงเวลาที่หลายสถาบันอย่างเป็นทางการของอินเดียกำลังโต้แย้ ...

Read More »
Translate »