Daily Archives: เมษายน 10, 2018

ไม่ว่าปีไหน…ชีวิต คือ การเรียนรู้

ไม่ว่าปีไหน…ชีวิต คือ การเรียนรู้ เรียนรู้การจะพึ่งพาตนเอง : ทำอะไรด้วยตัวเองได้ ก็ทำ อย่าหวังสบายให้คนอื่นคิดหรือทำให้ ไปไหนมาไหนเอง ทำอะไรๆเองไม่จำเป็นไม่ต้องพึ่งใคร เพราะในที่สุดแล้ว สักวันต้องอยู่ลำพังตัวคนเดียว เรื่องจริงนะ เวลาจะตายเนี่ยเอาใครไปด้วยได้ไหม เรียนการจะรัก : จะรักแล้ว รักใครก็รักเข้าไป รักพ่อแม ...

Read More »

ความสุขความทุกข์ คือ มายา สิริมหาจักร เกียรติไชยากร

ความสุขความทุกข์ คือ มายา สิริมหาจักร เกียรติไชยากร ในห้องประชุมแห่งหนึ่ง มีคนประมาณ 200 คน วิทยากรถามว่า “ในชีวิตที่ผ่านมาใครคิดว่ามีความสุขมากกว่าความทุกข์ยกมือขึ้น” มีคนยกมือกันเต็มห้อง ในขณะที่ข้าพเจ้านั่งนิ่ง ๆ วิทยากรให้เอามือลง วิทยากรถามต่อว่า “แล้วในชีวิตที่ผ่านมาใครคิดว่ามีความทุกข์มากกว่าคว ...

Read More »
Translate »