คู่แข่ง (Competitor)

SPONSORED LINKS

คู่แข่ง หรือเรียกชื่อทางภาษาว่า Competitor ในโลกธุรกิจของการแข่งขันเสรี หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคู่แข็งเข้ามาช่วงชิงลูกค้าและส่วแบ่งตลาดขององค์การ โดยคู่แข่งอาจเป็นคู่ทางตรงที่ขายสินค้าบริการเดียวกัน หรือคู่แข่งขันทางอ้อมที่ขายสินค้าบริการที่อาจไม่เหมือนกันเลยทีเดียว แต่เป็นสินค้าบริการที่ลูกค้าสามารถใช้ทดแทนกันได้ เช่น โทรทัศน์ช่องเวิร์คพอย และ MONO29 เป็นคู่แข่งทางตรงกัน เพราะมีลูกค้าคือผู้ชมที่ชอบละครบันเทิง โดยมีเคเบิ้ลทีวีเป็นคู่แข่งทางอ้อม หากองค์การมีคู่แข่งยิ่งมากราย และคู่แข่งมีความแข็งแกร่งแล้ว ก็จะยิ่งนำมาซึ่งความท้าทายในการรับมือกับการแข่งขัน เช่น ในอดีตที่ผ่านมา ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือแข่งขันกันอย่างมากที่จะช่วงชิงลูกค้าโดยการใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน ซึ่งในที่สุดก็ไม่ได้สร้างประโยชน์กับแต่ละองค์การเลย ต่อมาจึงได้หันไปที่การแข่งขันในเรื่องของการบริการ หรือการเข้าไปเจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่คู่แข่งยังเข้าไม่ถึง เช่น AIS แบ่งโซนการให้บริการระหว่างลูกค้าเติมเงิน กับลูกค้าให้บริการรายเดือนประเภทที่ทำธุรกิจที่นำเสนอโปรโมชั่นต่างๆเป็นแรงจุงใจในการเข้าใช้บริการ รวมถึงการบริการแก้ไขถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าเติมเงินก็จะมีบริการที่ช้ากว่ากลุ่มลูกค้าธุรกิจ เป็นต้น

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »