Daily Archives: มกราคม 3, 2018

วิธีขุด ZCash กับ Nanopool.org

วิธีขุด ZCash หรือ ZEC กับ Nanopool.org ด้วยกาดร์จอสำหรับมือใหม่ หลายคนอาจจะสงสัยว่าการขุดตรงกับ pool หรือเว็บขุดที่แลกเหรีญขุดเป็น BTC ให้เลยอันไหนดีกว่ากันในที่นี้จากประสบการณ์ที่ได้ทดลองขุดมานั้นการขุด pool โดยตรงค้อนข้างที่จะได้เงินเยอะกว่าการขุดกับเว็บที่แลกเหรีญมาเป็น BTC ให้เลย (หมายเหตุ อาจจะมีช่วงที่ราคาเหรีญข ...

Read More »

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)

สภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะ (Specific External Environment) คือ สภาพแวดล้อมภายนอกที่กระทบต่อการดำเนินงานขององค์การโดยตรงและการตัดสินใจของผู้จัดการ รวมทั้งยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการที่องค์การจะบรรลุเป้าหมาย โดยสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ ในขณะที่สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป (General External Environment) ...

Read More »
Translate »