การจัดการตามสถานการณ์ (Contingency View)

SPONSORED LINKS

การจัดการตามสถานการณ์ (Contingency View) แนวคิดนี้เป็นแนวคิดปัจจุบันที่มองว่าการจัดการที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ นั่นคือในแต่ละสถานการณ์จะมีวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการที่แตกต่างกันไป ไม่สามารถที่จะหาวิธีการจัดการที่ดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์ได้ ซึ่งแนวคิดนี้ตรงข้ามกับแนวคิดที่เรียกว่า แนวคิดแบบครอบจักรวาล (Universal View) ที่มองว่ามีหลักการที่สามารถใช้ได้อย่างดีในทุกสถานการณ์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในยุคคลาสสิกนั้นเป็นการมองแบบ Universal View นั่นคือ พยายามหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์ แต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมของธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงยากที่จะหาวิธีการจัดการที่ดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์ได้ ประกอบกับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเน้นใช้การปรับการจัดการให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »