Monthly Archives: ธันวาคม 2017

วิธีขุด ETH กับ Nanopoo.org แบบง่ายๆ

วิธีขุด ETH กับ Nanopoo.org แบบง่ายๆ หลังจากที่ nicehash เว็บไซต์ขุดเหรีญหรือสกุลเงินดิจิตอลชื่อดัง ที่เป็นเว็บคนกลางที่ให้บริการในธุรกิจขายแรงขุดและเปิดให้บริการขุดเหรีญต่างๆได้โดนแฮคเกอร์แฮคเงินไปจนหมดบัญชีทำให้ต้องปิดบริการเว็บไปชั่วคราว เลยทำให้นักขุด Bitcoin หลายๆคนที่เป็นหน้าใหม่ที่ไม่เคยขุดเองจาก Pool เกิดปัญหาก ...

Read More »

พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science)

แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นในการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาทฤษฏีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การที่จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารสำหรับผู้จัดการในการดูแลบริหารพนักงานต่อไป แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่พยายามค้นคว้าศึกษาถึงหลักการธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์เมื่อทำงานร่วมกันก ...

Read More »

แนวคิดแบบคลาสสิก

แนวคิดแบบคลาสสิกมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและหาวิธีการจัดการที่ดีที่สุด และถึงแม้ว่าแนวความคิดแบบคลาสสิกจะเกิดขึ้นนานกว่า 100 ปีแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าแนวความคิดนี้ล้าสมัย หลายองค์การยังคงใช้หลักของการแบ่งงานกันทำเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานและประสิทธิภาพ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมยังคงมีการจัดแบ่งงานตามสายการผลิตเพื่ ...

Read More »
Translate »