Daily Archives: เมษายน 7, 2017

โพรงจมูก (Nasal Cavity) และไซนัส (Sinus)

โพรงจมูก (Nasal Cavity) และไซนัส (Sinus) ผนังด้านในคือเนื้อเยื่อที่มีความชุ่มชื้นและเต็มไปด้วยหลอดเลือด ขนจมูก และเนื้อเยื่อสามารถสกัดกั้นหรือดักฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ไว้ เพื่อกรองอากาศที่เข้าสู่ร่างกายในเบื้องต้นอีกทั้งควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ไม่ให้อากาศที่หายใจเข้าสู่ร่างกายในเบื้องต้นอีกทั้งควบคุมอุณหภูมิแ ...

Read More »

ทางเดินหายใจ ป้อมปราการของร่างกาย

ทางเดินหายใจเป็นส่วนหนึ่งของระบบหายใจ แบ่งออกเป็น “ทางเดินหายใจส่วนบน” และ “ทางเดินหายใจส่วนล่าง” ทางเดินหายใจมีความสำคัญต่อเราเทียบเท่ากับป้อมปราการเป็นแนวต้านอันดับแรก ที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ “เชื้อโรคจากภายนอก” รุกล้ำเข้าสู่ร่างกายของเราในขณะเดียวกันก็เป็นอวัยวะที่ติดเชื้อได้ง่า ...

Read More »
Translate »