เลิกบุหรี่ด้วยรางจืด หญ้าดอกขาว

SPONSORED LINKS

รางจืด หญ้าดอกขาว การบำบัดแบบผสมผสาน การฝังเข็ม ช่วยเลิกบุหรี่ได้มีหลายโรงพยาบาลเปิดคลินิกอดบุหรี่ด้วยสมุนไพร

รางจืดควบคู่กับอบสมุนไพร

โดยให้ดื่มชาชงรางจืดแทนน้ำติดต่อกัน 5-7 วัน และอบไอน้ำวันละ 1 ครั้งๆ ละ 30 นาที สภาพร่างกายจะเริ่มปรับตัว รู้สึกอยากบุหรี่น้อยลง และเลิกได้ในที่สุด สูตรนี้สามารถทำเองได้ง่ายๆ โดยนำรางจืดอบแห้งมาชงชาดื่ม และอบไอน้ำ

บำบัดรักษาแบบผสมผสาน

โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร เปิดคลินิกอดบุหรี่บำบัดรักษาแบบผสมผสานทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการใช้ชาชงสมุนไพร “หญ้าดอกขาว” และใช้น้ำยาอมบ้วนปากเวลาที่มีอาการอยากบุหรี่ ได้ผลดี โดย “หญ้าดอกขาว” เป็นหญ้าที่พบทั่วไปในไทยสรรพคุณช่วยลดการอยากบุหรี่ เพราะ “สารไนเตรต” มีฤทธิ์ทำให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นรู้สึกชา ทำให้ผู้ที่บริโภคไม่รับรู้รสชาติใดๆ จึงไม่อยากบุหรี่ แต่มีโพแทสเซียมสูงผู้มีประวัติโรคหัวใจควรระวัง และอาจมีผลข้างเคียง คือ อาการคอแห้ง ปากแห้ง

สกัดดอกหญ้าขาวเป็นลูกอมเม็ด กินง่ายขึ้น เลิกบุหรี่ได้เร็วขึ้น แค่ 3-11 วัน

การทดลองใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาวในผู้สูบบุหรี่ 50 ราย ร่วมกับการออกกำลังกาย 2 เดือน พบว่า สามารถลดจำนวนการสูบบุหรี่ลงได้มากถึง 62.7% และหากใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาวติดต่อกัน 6 เดือน จะช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ 73.3% เพราะทำให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นเกิดอาการชา ไม่รู้สึกอยากบุหรี่ เหม็นบุหรี่ สูบแล้วจะอยากอาเจียน แต่ก็มีผลข้างเคียง เช่น อาการคอแห้ง ปากแห้ง ฯลฯ และอาจใช้ในผู้มีประวัติภาวะโรคหัวใจและโรคไตไม่ได้ ผลการวิจัยโดย ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ คณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจัยพบว่า “หญ้าดอกขาว” ในรูปแบบสกัดเป็นลูกอม กินง่ายขึ้น เปรียบเทียบกับการกินแบบชาสมุนไพร แบบลูกอมสามารถช่วยทำให้กลุ่มคนสูบบุหรี่ เลิกบุหรี่ได้เร็วกว่าแบบชงชา โดยกลุ่มที่ใช้ลูกอมสมุนไพร สามารถลดปริมาณการสูบบุหรี่ลง 50% ภายใน 3-11 วัน ส่วนกลุ่มที่ใช้ชาสมุนไพร ใช้เวลา 8-14 วัน ผลการวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ เลิกได้ง่ายขึ้น เพราะกินง่ายกว่า ราคาถูกกว่าเป็นสารทดแทนนิโคตินเลิกบุหรี่จากต่างประเทศได้้ดี (ขอรับยาฟรีได้ที่โรงพยาบาลประกันสุขภาพของท่าน)

หากไม่อยากกินสมุนไพรหรือเข้าสูตรหลายวัน มีข้อมูลอีกวิธีหนึ่ง คือ “การฝังเข็ฺม” สูตรจากโรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปิดรักษา “การฝังเข็ม” สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ สำรวจพบว่า 3/4 ของผู้ร่วมทำการวิจัยด้วยการฝังเข็มลดบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได้ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ต้องการเลิกบุหรี่เลือกใช้ครับ

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »