Daily Archives: มกราคม 29, 2017

ข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม

ข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม เนื่องจากผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม สมองมักมีการฝ่อและสารสื่อประสาทต่างๆ ในสมองลดลง ทำให้ผู้ป่วยจะทนฤทธิ์ยาได้น้อยกว่าผู้สูงอายุปกติ มีความไวต่อผลข้างเคียงของยาสูง และผู้ป่วยยังมีความสามารถในด้านความจำลดลง มีโอกาสใช้ยาผิดพลาดได้เนื่องจากจำไม่ได้ว่ากินยาไปหรือยัง ทำให้มี ...

Read More »

เราต้องล้างผักสลัดรวมที่ซื้อมาอีกครั้งก่อนกินไหม?

เราต้องล้างผักสลัดรวมที่ซื้อมาอีกครั้งก่อนกินไหม? ตอนเริ่มทำงานที่ศูนย์ควบคุมป้องกันโรค (CDC) ผมใช้เวลา 2 ปี ฝึกปฏิบัติงานสืบสวนโรค สอบสวนการระบาทท้องร่วง เพื่อนๆ ต่างอิจฉาผมกันใหญ่ แหม มีใครบ้างที่ไม่อยากเล่นกับอึไม่เว้นเลยสักวัน เราทำงานกันโดยมีรายการซื้ออาหารที่เสี่ยงต่อท้องร่วงขึ้นกระดานไว้ ทุกครั้งที่เกิดอุบัติการ ...

Read More »
Translate »