สมองเสื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงตามวัย

SPONSORED LINKS

ผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองที่ถือว่าเป็นปกติ ได้แก่

 • ความไวในการคิด การประสานความคิดและการกระทำช้าลง
 • ความจำต่อสิ่งที่เพิ่งรับรู้ ถ้าถามซ้ำทันทีเลยจะยังตอบได้ไมาเปลี่ยนแปลง
 • ความจำต่อสิ่งที่เพิ่งรับรู้ ถ้าถามซ้ำทันทีเลยจะยังตอบได้ไม่เปลี่ยนแปลง
 • ความจำระยะสั้นเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ อาจลดลงเล็กน้อย
 • ความจำเรื่องทั่วไปและความรู้รอบตัวไม่เปลี่ยนแปลง จนอายุ 70 ปีความจำอาจลดลงเล็กน้อย
 • จำเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตประจำวันได้ลดลง
 • ความจำที่เกี่ยวกับทักษะ เช่น เคยซ่อมอุปกรณ์ได้ เคยใช้ เครื่องซักผ้า ใช้ไมโครเวฟ ปั่นจักรยานได้ ความจำในการทำกิจกรรมเหล่านี้อาจลดลงเล็กน้อย
 • ความจำระยะยาวในเรื่องที่เกิดนานมาแล้ว ไม่เปลี่ยนแปลง
 • หากจำบางอย่างไม่ได้ แต่จะยังระลึกเองได้เมื่อเวลาผ่านไปหรือระลึกได้เมื่อมีการใบ้
 • ความสามารถในการตัดสินใจ และการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวันลดลง
 • อาจเริ่มมีปัญหาในการนึกคำพูดเล็กน้อย และอาจเรียกชื่อคนที่ไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานไม่ออก
 • สิ่งที่ลืมไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน การดำเนินชีวิต การประกอบกิจวัตรประจำวัน

สังเกตอย่างไรว่าน่าจะสมองเสื่อม

อาการเริ่มแรกมักเป็นการลืมเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆ ไม่นาน ในขณะที่ความจำเรื่องเก่าๆ ในอดีตจะยังดีอยู่ ผู้ป่วยอาจถามซ้ำเรื่องที่เพิ่งบอกไปหรือพูดซ้ำเรื่องที่เพิ่งเล่าให้ฟัง นอกจากนั้นยังอาจมีอาการอื่นๆ เช่น วางของไว้แล้วลืม ทำสิ่งที่เคยทำประจำไม่ได้ สับสนเรื่องวัน เวลา สถานที่ นึกคำพูดไม่ค่อยออกหรือใช้คำผิดๆ มีอารมณ์ พฤติกรรมและบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การตัดสินใจแย่ลง ไม่สามารถมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ อาการต่างๆ เหล่านี้จะค่อยเริ่มเปลี่ยนแปลง จนทำให้เกิดปัญหาต่อการทำงานและกิจวัตรประจำวัน ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เร็วหรือช้าก็ขึ้นกับระดับความสามารถเดิม การศึกษาและหน้าที่เดิมของผู้ป่วย รวมถึงความช่างสักเกตและเอาใจใส่ของญาติด้วย

10 อาการเตือนของโรคอัลไซเมอร์

 • สูญเสียความจำระยะสั้น จำได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้ว ส่วนเรื่องที่เพิ่งเกิดมักจำไม่ได้ พูดหรือถามซ้ำเรื่องเดิม เพราะจำไม่ได้ จนมีผลต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันหรือการทำงาน
 • ทำกิจกรรมที่คุ้นเคยได้ยากลำบากขึ้น
 • มีปัญหาด้านภาษา เช่น นึกชื่อคนที่คุ้นเคยหรือสิ่งของไม่ออก ฟังแล้วเข้าใจอะไรยากขึ้น พูดน้อยลง ผิดไวยากรณ์
 • สับสนทิศทาง สถานที่ เวลา
 • การตัดสินใจไม่ดีเหมือนแต่ก่อน
 • คิดแบบนามธรรมไม่ได้
 • หาของที่วางไว้ไม่พบ
 • มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและอารมณ์ เช่น หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว หวาดระแวง เห็นภาพหลอน ซึมเศร้า เฉยเมย หากเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออายุมากแล้วต้องระวังว่า อาจเป็นอาการหนึ่งของภาวะสมองเสื่อม
 • มีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพ
 • สูญเสียการคิดค้น ริเริ่มสิ่งต่างๆ

อาการหนึ่งที่หากเกิดขึ้นโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ อาจจำเป็นต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยมีภาวะสมองเสื่อมหรือไม่ นั้นคือ ปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรมปัญหาพฤติกรรมในช่วงแรกที่อาจทำให้สงสัยว่าเริ่มมีปัญหาสมองเสื่อม ได้แก่

 • ขี้ระแวง สงสัยมากผิดสังเกต กลัวคนอื่น
 • ไม่สามารถจะทำงานได้สำเร็จลุล่วงเหมือนแต่ก่อน
 • ความรับผิดชอบต่องานในครอบครัว ที่ทำงาน หรืองานสังคมลดลง
 • อารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่ายมากผิดสังเกต ไม่มีเหตุผล
 • มีอาการซึมเศร้า
 • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่ดื่ม
 • เข้าใจผิดหรือหลงผิดในเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้น
 • ขาดความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล

สำหรับอาการที่เกิดจากความจำไม่ดี ที่เกิดขึ้นในระยะแรกของโรค ได้แก่

 • การดูแลความสะอาดส่วนตัวลดลง
 • การแต่งตัวผิดไปจากเดิม แต่งตัวแปลกๆ หรือการดูแลความสวยความงามเปลี่ยนไป
 • ความสามารถในการทำกิจวัตรต่างๆ ลดลง ในช่วงแรกจะเสียความสามารถในการทำงานก่อน
 • ไม่สามารถจะบริหารจัดการเอกสารต่างๆ หรือใบค่าใช้จ่ายได้
 • ไม่ค่อยอยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวเหมือนเก่า
 • นอนอยู่บนเตียงมากขึ้นโดยไม่มีเหตุผล
 • ลืมปิดเตาแก๊ส เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • การนอนหลับเปลี่ยนแปลงไป
 • เริ่มีการสะสมของ เช่นขวดน้ำ ทั้งที่ไม่เคยสะสม
SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »