Daily Archives: มกราคม 21, 2017

สมองเสื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงตามวัย

สมองเสื่อม

ผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองที่ถือว่าเป็นปกติ ได้แก่ ความไวในการคิด การประสานความคิดและการกระทำช้าลง ความจำต่อสิ่งที่เพิ่งรับรู้ ถ้าถามซ้ำทันทีเลยจะยังตอบได้ไมาเปลี่ยนแปลง ความจำต่อสิ่งที่เพิ่งรับรู้ ถ้าถามซ้ำทันทีเลยจะยังตอบได้ไม่เปลี่ยนแปลง ความจำระยะสั้นเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ อาจลดลงเล็กน้อย ความจำเร ...

Read More »

ภาววะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) และภาวะเปราะบาง (Frailty)

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) และภาวะเปราะบาง (Frailty) กลุ่มอาการสูงอายุที่เริ่มอยู่ในความสนใจของวงการแพทย์มากขึ้น ได้แก่ ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) และภาวะเปราะบาง (Frailty) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในผู้สูงอายุ โดยภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ผู้ป่วยจะมีมวลกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และสมร ...

Read More »

ปัสสาวะเล็ดราด

อาการปัสสาวะเล็ดราด คือการที่มีปัสสาวะปริมาณน้อยหรือมากเล็ดราดออกมาโดยไม่ตั้งใจ อาการนี้พบบ่อยในผู้สูงอายุ จนหลายๆ ครั้งทั้งผู้ป่ยและญาติตลอดจนบุคคลากรทางการแพทย์อาจมองว่าเป็นเรื่องปกติตามอายุ แต่แท้จริงแล้วถือว่าผิดปกติ มีผู้ป่วยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่จะปรึกษาแพทย์เรื่องปัสสาวะเล็ดราดเพราะอาจคิดว่าเป็นเรื่องน่าอาย ไม่น่ ...

Read More »

อาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดในผู้สูงอายุ

ผลของน้ำหนักลดที่มากเกินไป น้ำหนักลดที่ไม่ได้เกิดจากการตั้งใจลดน้ำหนัก และลดเกินกว่าร้อยละ 5-10 ในช่วง 1-12 เดือน ถือว่ามีความสำคัญ น้ำหนักลดทำให้เกิดการขาดสารอาหาร ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆ เช่น ซีด กระดูกพรุน กล้ามเนื้อไม่มีแรง ช่วยเหลือตังเองได้น้อยลง เดินไม่มั่นคง หกล้ม แผลห้ายช้า แผลกดทับและภูมิคุ้มกั ...

Read More »

การอยู่นิ่งกับที่

ภาวะการอยู่นิ่งกับที่หรือขยับร่างกายได้น้อย ส่วนหนึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏสงสาร โดยในช่วงระยะเจ็บป่วยทุพพลภาพก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต ถ้าไม่นับผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตอย่างกันทันหัน ผู้ป่วยทุกคนจะอยู่ในภาวะนี้ แต่บางคนอาจอยู่ในภาวะนี้เป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา การอยู่นิ่งกับท ...

Read More »

การเดินเซ ไม่มั่นคงและการหกล้ม

ผู้สูงอายุกับการหกล้ม เมื่ออายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายอย่างที่อาจทำให้หกล้มได้ง่าย เช่น การมองเห็นลดลง การทรงตัวไม่ดี ร่วมกับการที่อาจมีโรคต่างๆ เกิดร่วมด้วย จึงทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสหกล้มได้ง่าย การหกล้มเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของอบุัติเหตุในผู้สูงอายุที่ทำให้ต้องนอนโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 85 ของสาเหตุทั้ ...

Read More »

โรคซึมเศร้า

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีโอกาสเกิดโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนในวัยอื่น โดยพบว่าร้อยละ 10-13 ของผู้สูงอายุจะมีอาการของโรคซึมเศร้า ทำไมผู้สูงอายุมีอาการโรคซึมเศร้ามากกว่าวัยอื่น ในวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ทำให้เกิดโรค ซึมเศร้าได้ง่าย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมอง ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ง่าย ...

Read More »

นอนไม่หลับ

ผู้สูงอายุมักมีปัญหาเรื่องนอนไม่ค่อยหลับ ซึ่งอาจเกิดจากเหตุต่อไปนี้ ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ทำให้หลับตื้นขึ้นหลับไม่สนิทเหมือนคนวัยหนุ่มสาว ทำให้บางครั้งคิดว่านอนไม่หลับทั้งๆ ที่หลับ แต่หลับตื้นๆ ตื่นง่าย นอกจากนี้ความต้องการของร่างกายที่ต้องการหลับยาวๆ อาจลดลง ให้สังเกตว่ามีอาการง่วงนอนในตอนกลางวันหรือไม่ ถ ...

Read More »

อาการซึม สับสนเฉียบพลัน

อาการซึม สับสนเฉียบพลันเป็นอย่างไร ผู้ป่วยที่มีอาการซึม สับสนเฉลียบพลัน จะมีอาการพูดคุยคนละเรื่องไม่เป็นเรื่องราว ซึม สับสน จับต้นชนปลายไม่ถูก หลงวัน เวลา และสถานที่ มีอาการเห็นภาพหลอนที่คนอื่นไม่เห็น เช่นเห็นญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้ว ผู้ป่วยจะมีสมาธิไม่ดี อาการจะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือภายใน ...

Read More »
Translate »