Daily Archives: มกราคม 20, 2017

กลุ่มอาการสูงอายุ คืออะไร

กลุ่มอาการสูงอายุ คือ กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ โดยไม่จำเพาะต่อระบบอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งที่ชัดเจน แต่มักเกิดจากโรคต่างๆ ได้มากมายหลายระบบ ทำให้วินิจฉัยแต่สาเหตุที่แท้จริงได้ยาก กลุ่มอาการนี้ประกอบไปด้วย การรู้คิดบกพร่อง ซึ่งหากเป็นระยะสั้น บ่งถึงภาวะซึม สับสนเฉียบพลัน และถ้าเป็นเรื้อรังจะบ่งถึงภาวะสมองเสื่อม นอ ...

Read More »

อาการคันผิวหนัง

อาการคันผิวหนัง เป็นอาการที่ผู้สูงอายุเป็นกันมาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผิวแห้ง แต่ยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้ เช่น ผื่น แพ้สารเคมี การระคายเคือง การติดเชื้อราที่ผิวหนัง (เช่น เกลื้อน หรือเชื้อส่า) การติดเชื้อหิด โลน แมลงสัตว์กัดต่อย พยาธิในลำไส้ โรคเลือดข้น โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ โรคมะเร็ง(เช่นมะเร็งต่อมน้ำ ...

Read More »

ผิวแห้ง

เมื่ออายุมากขึ้น ผิวหนังชั้นนอกจะมีน้ำในชั้นผิวหนังลดลงทำให้ผิวหนังแห้งและหยาบขึ้น ผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่อากาศหนาวแห้งและอาบน้ำบ่อย จะมีโอกาสผิวแห้งได้ง่ายและมักทำให้เกิดอาการคันผิวหนังตามมา ในกรณีที่เป็นมาก ผิวอาจเป็นขุยลอก เป็นรอยแตกหรือแดง และเกิดการอักเสบติดเชื้อตามมา ตำแหน่งที่ผิวหนังมักแห้งก ...

Read More »

ภาวะเพลียแดด ลมแดด

ความเจ็บป่วยชนิดหนึ่งที่มากับหน้าร้อน ที่หลายๆ คนมองข้ามได้แก่ ภาวะเพลียแดด ลมแดด ทั้งๆ ที่อันตรายเป็นอย่างมากและเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ ภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ เนื่องจากความร้อนที่มาเกินไปทำให้เกิดการสูญเสียเหงื่อและสารน้ำมาก เมื่อพูดถึงโรคนี้บางคนอาจคิดว่าน่าจะเกิดเฉพาะในทหารหรือนักกีฬาที่ ...

Read More »

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ถุงลมโป่งพอง)

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คืออะไร โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุซึ่งสาเหตุสำคัญที่สุดคือการสูบบุหรี่ โดยโรคนี้ประกอบด้วย 2 ชนิดย่อย คือ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและโรคถุงลมโป่งพองโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังนั้น ผู้ป่วยจะมีอาการไอและมีเสมหะเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ อย่างน้อยปีละ 3 เดือน และเป็นอย่างน้อย 2 ปี ...

Read More »

โลหิตจาง

โลหิตจาง คืออะไร โลหิตจางหรือ ภาวะซีด หรือที่หลายๆ คนเรียก ว่า “เลือดน้อย” คือ การที่มีเม็ดเลือดแดงน้องกว่าปกติ ทางการแพทย์จะหมายถึง การที่ระดับค่าฮีโมโกลบินในเลือดต่ำกว่า 13 กรัมต่อเดซิลิตรในผู้ชายและ 12 กรัมต่อเดซิลิตรในผู้หญิง ถ้าคิดเป็นค่าฮีมาโตคริต คือ ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง ต่ำกว่าร้อยละ 39 และ 36 ...

Read More »

โรคต่อมลูกหมากโต

ต่อมลูกหมาก เป็นอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของผู้ชาย อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะ ทำหน้าที่สร้างสารน้ำที่อยู่ในน้ำอสุจิ โดยทั่วไปต่อมลูกหมากมักโตขึ้นอย่างช้าๆ ตั้งแต่อายุ 40 ปี จนเมื่ออายุ 60 ปี ผู้ชายร้อยละ 50 จะมีต่อมลูกหมากโต และเมื่อถึงอายุ 80 ปี จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 แต่จะมีเพียงครึ่งเดียวที่มีอาการ อาการ ถ้าต่อมลูกหมากโตขึ ...

Read More »
Translate »