Daily Archives: มกราคม 19, 2017

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่ จะมีการระบาดครั้งใหญ่เป็นประจำในช่วงฤดูหนาวโดยเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิดด้วยกัน คือ ชนิดเอ บี และซี เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดซีนั้นพบน้อย พบในวงแคบ และไม่รุนแรง ส่วนชนิดบีพบเฉพาะในคน และไม่ค่อยทำให้เกิดอาการรุนแรง แต่ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอนั้น พบได้ในคนและสัตว์นานาชน ...

Read More »

โรคจอประสาทตาเสื่อม

โรคจอประสาทตาเสื่อม (Age-related macular degeneration:AMD) เป็นโรคของตาที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านการมองเห็นในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป แต่โดยทั่วไปมักเกิดในผู้สูงอายุ เกิดจากการเสื่อมขอจอประสาทตาบริเวณที่สำคัญ ใกล้ศูนย์กลางของจอประสาทตา เรียกว่า จุดกลางรับภาพจอประสาทตา (macula) ซึ่งเป็นต่ำแหน่งที่สำคัญสำห ...

Read More »

โรคต้อหิน

ผู้สูงอายุมักมีปัญหาเรื่องการมองเห็น ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเนื่องจากความชรา และจากการที่มีโรคต่างๆ เช่น ต้อกระจก ต้อนหิน จอประสาทตาเสื่อม (late age-related maculopathy) โรคประสาทตาฝ่อ (optic atrophy) และโรคแก้วตาขุ่น (corneal opactiy) หรือเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ ต่อตา เช่น โรคเบาหวาน จากการสำรวจพบว่า ...

Read More »

โรคต้อกระจก

โรคต้อกระจก มักเกิดจากการเสื่อมลงของร่างกายตามอายุ ทำให้เลนส์ตาที่ช่วยในการปรับภาพให้เห็นชัดมีลักษณะขุ่นขาวอย่างไรก็ตาม อาจเกิดจากโรคบางอย่าง เช่น โรคเบาหวาน ดวงตาได้รับกระกระทบกระแทก ถูกแสงแดดจัดเป็นประจำ หรือการใช้ยาบางชนิดเป็นเวลานาน เช่น ยาสเตียรอยด์ อาการ ในระยะเริ่มแรกจะมีอาการตามัวเหมือนมีฝ้าบางๆ มาบังสายตา ตาจะ ...

Read More »

โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน คือ การที่กระดูกในร่างกายโปร่งบาง มีความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดลง ทำให้กระดูกหักได้ง่าย โดยทั่วไปกระดูกคนเราจะมีการสร้างและสึกกร่อนไป ช่วงก่อนอายุ 30-35 ปี จะมีการสร้างมากกว่าการทำลาย หลังจากนั้นจะมีการทำลายมากกว่าการสร้าง ทำให้กระดูกบางลงเรื่อยๆ อย่างช้าๆ แต่สำหรับผู้หญิง เมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนการท ...

Read More »
Translate »