Daily Archives: มกราคม 18, 2017

โรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวของประเทศไทย

แม้ฤดูหนาวจะเป็นฤดูที่หลายๆ คนชอบ แต่ก็เป็นฤดูที่อาจนำความเจ็บป่วยมาให้คนเราหลายอย่าง โดยเฉพาะถ้าดูแลสุขภาพไม่ดี แม้ประเทศไทยอากาศจะไม่ไหนาวเท่าหลายๆ ประเทศ แต่อุณหภูมิในฤดูหนาวบางปีหรือในบางพื้นที่ก็สามารถทำให้เจ็บป่วยได้ ตัวอย่างโรคที่มาพร้อมฤดูหนาว ได้แก่ โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ โรคไข้หวัด เชื้อไวรัสหวัดมีเป็น ...

Read More »

อาการปวดศีรษะในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีอาการปวดศีรษะไม่บ่อยเท่าคนหนุ่มสาว โดยพบว่าในช่วงอายุ 21-34 ปี ผู้หญิงร้อยละ 92 และผู้ชายร้อยละ 74 จะมีอาการปวดศีรษะ ในช่วงอายุ 55-74 ปี จะลดลงเป็นร้อยละ 66 และร้อยละ 53 ตามลำดับ และในช่วงอายุมากกว่า 75 ปี ลดเหลือร้อยละ 55 และร้อยละ 22 แต่อาการปวดศรีษะก็ยังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และมีความแตกต่างจ ...

Read More »

โรคเกาต์

โรคเกาต์ เป็น โรคข้ออักเสบ ชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการสะสมผลึกของกรดยูริกในข้อ ซึ่งจะเกิดการสะสมขึ้นเมื่อในร่างกายมีระดับของกรดยูริกสูง สาเหตุหลักๆ เกิดจากออาหาร พันธุกรรมและปัญหาทางระบบเมแทบอลิกของร่างกาย เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อ้วน ไตทำงานบกพร่อง กรดยูริกคืออะไร มาจากไหน ในร่างกายของทุกคนมีกรดยูริกอยู่ การสร้างกรดย ...

Read More »

โรคข้อเสื่อม

โรคข้อเสื่อม เป็น ” โรคข้ออักเสบ ” ชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุ สาเหตุเกิดจากกระบวนการสึกหรอของข้อ ทำให้ผิวข้อไม่เรียบและมีปุ่มกระดูกงอก ทำให้เกิดอาการปวดขัด มีเสียงดังเมื่อขยับข้อ และข้อผิดรูปไป โดยทั่วไปอาการมักจะค่อยๆ เป็นมากขึ้นโดยมักเป็นที่ข้อเข่า ข้อสะโพก หลัง กระดูกคอ และข้อนิ้วมือ มักมีอา ...

Read More »

ตะคริว

ตะคริว คือ การที่มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงเป็นเวลานาน โดยทั่วไปตะคริวมักเป็นไม่เกิน 2 นาที แต่ในบางรายก็เป็นนานถึง 5 นาที หรือนานกว่านั้น บางรายอาจเป็นบ่อยจน ทำให้เกิดความุกข์ทรมานได้ โดยทั่วไปตะคริวมักเกิดในผู้สูงอายุและเป็นในตอนกลางคืนแต่ก็อาจเกิดในคนอายุน้อยและเป็นได้ทุกเวลา อาการนี้ถึงแม้จะไม่ส่งผลเสียถึ ...

Read More »

โรคไมเกรน

ถึงแม้ว่าโรคไมเกรนส่วนใหญ่จะดีขึ้นหรือหายไปเมื่ออายุมากขึ้น แต่ก็ยังมี 1 ใน 3 ของผู้ป่วยที่ยังคงมีอาการแม้สูงอายุ นอกจากนี้ผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคไมเกรนมาก่อน อาจเพิ่งเริ่มมีอาการเมื่ออายุมากกว่า 50 ปี ถึงร้อยละ 2-3 และผู้สูงอายุหญิงยังมีโอกาสเป็นได้มากกว่า ผู้สูงอายุชายประมาณ 2 เท่า โดยทั่วไปอุบัติการณ์ของโรคไมเกรนในผู้ป่ ...

Read More »

อาการปวดใบหน้าจากการปวดปลายประสาท

อาการปวดใบหน้าจากการปวดปลายประสาท (Trigeminal neuralgia) เป็นโรคที่มักพบในผู้ป่วยอายุมากกว่า 30 ปี โดยอายุเฉลี่ยของผู้ที่เป็นคือประมาณ 50 ปี อาการจะรุนแรงเหมือนไฟชอร์ต ปวดแปล๊บบริเวณใบหน้า ซึ่งมักเป็นตามบริเวณใบหน้าส่วนที่เลี้ยงด้วยแขนงประสาทคู่ที่ 5 โดยบริเวณที่เป็นบ่อยคือ ตั้งแต่ระดับใต้ตาถึงมุมปากหรือบริเวณระหว่างมุ ...

Read More »
Translate »