ทำไมผู้สูงอายุจึงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

SPONSORED LINKS

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถในผู้สูงอายุ คือ

 • อายุมากกว่า 85 ปี
 • มีปัญหาด้านการมองเห็น
 • มีภาวะสมองเสื่อม

ผู้สูงอายุมีภาวะต่างๆ ที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกายคือ กำลังกล้ามเนื้อลดลง ความว่องไวในการตอบสนองต่อเหตุการณ์คับขันช้าลงการทำงานระหว่างอวัยวะต่างๆ ประสานกันได้ไม่ดี และสมาธิลดลงด้วยนอกจากนี้ยังอ่อนล้าง่ายถ้าต้องขับรถนานๆ

โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุก็มีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายตัวอย่างโรคเด่นๆ ที่มีผลกระทบชัดเจน คือ

 • โรคตาชนิดต่างๆ เช่น ต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อมทำให้มองเห็นไม่ชัดตอนขับรถในเวลาโพล้เพล้หรือกลางคืน ในผู้ป่วยต้อหินจะมองเห็นไฟบอกทางหรือไฟหน้ารถพร่า และยังอาจมีลานสายตาที่แคบทำให้มองเห็นภาพรอบๆ ได้ไม่ดี
 • ภาวะสมองเสื่อม ในที่นี้หมายถึงผู้ที่เพิ่งเป็นไม่มาก เพราะถ้าเป็นมากแล้ว คงไม่มีใครยอมให้ขับรถ ผู้ที่สมองเสื่อมจะมีอาการหลงลืม ขับรถหลงทาง เลี้ยวผิดเลี้ยวถูก การตัดสินใจและสมาธิไม่ดี
 • โรคอัมพฤกษ์จากโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่พบได้บ่อยพอสมควรในผู้สูงอายุ โดยจะทำให้แขนขาไม่มีแรงขับรถ เหยีบคันเร่ง เหยีบเบรก หรือเปลี่ยนเกียร์ บางคนมีอาการเกร็งมากจนขากระตุกเวลาเหยีบคันเร่งหรือเบรก บางคนมีการประสานงานระหว่างแขนขาไม่ดี หรือสมองสั่งให้แขนขาทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิม และความไวของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ลดลง
 • โรคพาร์คินสัน ผู้ป่วยจะมีอาการแข็งเกร็ง มือสั่น อาจเท้าสั่นด้วย ทำอะไรเชื่องช้าลง ทำให้ขับรถได้ไม่ดี
 • โรคลมชัก ซึ่งพบได้ในผู้สูงอายุมากกว่าคนหนุ่มสาว เมื่อมีอาการชักจะเกิดการเกร็ง กระจุก และไม่รู้สึกตัว ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 • โรคข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการขับรถ เช่น ข้อเข่าเสื่อมทำให้เหยีบเบรกได้ไม่เต็มที่ ข้อเท้าอักเสบหรือปวดจากโรคเกาต์ทำให้ขยับลำบาก โรคกระดูกคอเสื่อม ทำให้ปวดคอ เอี้ยวคอดูการจราจรได้ลำบาก หรือมีอาการปวดหลังจากกระดูกหลังเสื่อม ทำให้นั่งขับรถได้ไม่นาน
 • โรคอื่นๆ เช่น โรคหัวใจทำให้อาจมีอาการแน่นหน้าอก เมื่อขับรถนานๆ หรือเครียดจากรถติด โรคเบาหวานทำให้มีอาการหน้ามืด ใจสั่นสมาธิไม่ดี และตาพร่า หากน้ำตาลในเลือดต่ำลง
 • ยา ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องกินยา บางคนกินหลายชนิด บางชนิดมีผลให้ง่วงซึม เช่น ยาแก้เวียนศรีษะ ยาลดน้ำมูก ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ ทำให้ง่วงนอน มึงง สับสนได้เวลาขับรถ และทำให้การตัดสินใจ สมาธิ และความรวดเร็วในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่ดี
SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »