Daily Archives: มกราคม 15, 2017

โรคภูมิแพ้

คนที่มีโรคภูมิแพ้อากาศอยู่เดิมอาจมีอาการมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนใหม่ๆ บางคนที่แพ้ตัวไรฝุ่นซึ่งอยู่ตามที่นอน แพ้ควันบุหรี่ หรือแพ้ขนสัตว์ ก็อาจมีอาการมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากมีโอกาสอยู่ในบ้านร่วมกับคนสูบบุหรี่และสัตว์เลี้ยงที่มักอยู่ในบ้านช่วงฤดูหนาวมากขึ้น ทำให้คนที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่เดิม มีโอก ...

Read More »

โรคหอบหืด

โรคหอบหืด หรือโรคหลอดลมอักเสบจาภูมิแพ้ (Asthma) คือ โรคที่เกิดจาระบบทางเดินหายใจชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากความผิดปกตอของหลอดลม เมื่อได้รับสารระคายเคืองหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้หลอดลมจะเกิดภาวะตีบตัน อากาศจะเข้าสู่ปอดน้อยลง ทำให้หายใจได้ลำบาก หอบ หรือเหนื่อยได้ง่าย และผู้ป่วยโรคหอบหืบ หรือโรคปอดเรื้อรังบางรายอาจมีอาการกำเ ...

Read More »

ควรทำอย่างไรถ้ายังต้องการขับรถเมื่ออายุมากแล้ว

ถ้ามีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อนว่า สามารถจะขับรถได้หรือไม่ ในประเทศไทยยังไม่มีผู้ชำนาญการและไม่มีระบบในการประเมินความปลอดภัยของผู้ขับขี่ที่สูงอายุ แพทย์จะประเมินการมองเห็น กำลังกล้ามเนื้อ การทำงานประสานกันของแขนขา การเกร็งและสั่นของกล้ามเนื้อความสามารถของสมอง ประเมินกระดูกและข้อต่อ ซักประวัติการกินยาชนิดต่าง ...

Read More »

ทำไมผู้สูงอายุจึงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถในผู้สูงอายุ คือ อายุมากกว่า 85 ปี มีปัญหาด้านการมองเห็น มีภาวะสมองเสื่อม ผู้สูงอายุมีภาวะต่างๆ ที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกายคือ กำลังกล้ามเนื้อลดลง ความว่องไวในการตอบสนองต่อเหตุการณ์คับขันช้าลงการทำงานระหว่างอวัยวะต่างๆ ประสานกันได้ไม่ดี และสมาธิลดลงด้วยนอกจากนี้ ...

Read More »

ผู้สูงอายุกับการขับรถ

การขับรถเป็นการแสดงออกถึงความเป็นอิสระและการพึ่งพาตนเองได้อย่างหนึ่ง ผู้สูงอายุไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังขับรถแม้อายุจะมากกว่า 60 ปี แต่ไม่มากเท่าชาวยุโรป เพราะผู้สูงอายุชาวยุโรปมักไม่ได้อยู่กับหลาน จึงยังต้องช่วยเหลือตัวเองเท่าที่ทำได้ต้องไปซื้อของเอง ไปธนาคารเอง หรือมีนัดสังสรรค์บ่อย แต่ในอนาคตข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุไทยที่ ...

Read More »

วัคซีนในผู้สูงอายุ

เมื่ออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันโรคจะลดลง และความสามารถในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายลดลง ผนังเยื่อยบุต่างๆ มีความสามารถในการป้องกันโรคได้ลดลง ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายและมีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อ เช่น เมื่อติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อาจเกิดปอดอักเสบตามมา เชื้อโรคต่างๆ ที่หลบซ่อนอยู่จะกำเริบขึ้นได้ในวัยนี้ เช่นงูสวัด ภูมิคุ้มก ...

Read More »

การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้สูงและจัดเป็นโรคติดต่อเชื้อที่พบบ่อยที่สุดและเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของการติดเชื้อในกระแสเลือด (bacteremia) ในชายสูงอายุมีโอกาสเกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับชายอายุน้อยที่แทบจะไม่เกิดการติดเชื้อนี้เลย นอกจากนั้นเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ ก็มีโอกาสเ ...

Read More »
Translate »