Tag Archives: Forex

Warren Buffett กล่าวว่า Bitcoin ‘Not Investing’

เนื่องจากการค้นพบ cryptoeconomy ดูเหมือนจะเป็นเช่นเดียวกันผู้ที่มีความสนใจในระดับสูงก็ออกมาจากงานไม้อีกครั้ง ล่าสุด de – legitimizing รูดมาจากนักลงทุนโรงไฟฟ้าวอร์เรนบัฟเฟตซึ่งในความคิดเห็นใหม่กับสื่อมวลชนได้ถกเถียงกันอยู่ว่า bitcoin เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ “แค่หวังว่าคนที่แต่งตัวประหลาดต่อไปจ่ายมากขึ้น” B ...

Read More »

ธนาคารกลางแห่งอิหร่านห้ามธนาคารพาณิชย์จากการค้าขายในสกุลเงิน

intstitution ธนาคารกลางของอิหร่านธนาคารกลางของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านได้ห้ามทุกธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศจากการซื้อขายใน Cryptocurrencies เนื่องจากความกังวลการฟอกเงินตามที่รายงานโดยหน่วยงานของรัฐข่าวIRNA รัฐบาลอิหร่านปิดตัวเลือก Cryptocurrency การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศอิหร่านกำลังปร ...

Read More »