Tag Archives: โรคแพ้อากาศ

โรคภูมิแพ้

คนที่มีโรคภูมิแพ้อากาศอยู่เดิมอาจมีอาการมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนใหม่ๆ บางคนที่แพ้ตัวไรฝุ่นซึ่งอยู่ตามที่นอน แพ้ควันบุหรี่ หรือแพ้ขนสัตว์ ก็อาจมีอาการมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากมีโอกาสอยู่ในบ้านร่วมกับคนสูบบุหรี่และสัตว์เลี้ยงที่มักอยู่ในบ้านช่วงฤดูหนาวมากขึ้น ทำให้คนที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่เดิม มีโอก ...

Read More »