Tag Archives: โรคมะเร็ง

ทางเดินหายใจ ป้อมปราการของร่างกาย

ทางเดินหายใจเป็นส่วนหนึ่งของระบบหายใจ แบ่งออกเป็น “ทางเดินหายใจส่วนบน” และ “ทางเดินหายใจส่วนล่าง” ทางเดินหายใจมีความสำคัญต่อเราเทียบเท่ากับป้อมปราการเป็นแนวต้านอันดับแรก ที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ “เชื้อโรคจากภายนอก” รุกล้ำเข้าสู่ร่างกายของเราในขณะเดียวกันก็เป็นอวัยวะที่ติดเชื้อได้ง่า ...

Read More »

สูตรป้องกันมะเร็ง

กินอาหารและปฏิตนให้ร่างกายกำจัดเซลล์มะเร็งได้เองตามธรรมชาติสามารถป้องกันมะเร็งได้ หลีกเลี่ยงน้ำตาล เช่น น้ำตาลทรายขาว โดยใช้น้ำตาลจากธรรมชาติแทน เช่น น้ำผึ้ง แต่ต้องใช้ปริมาณที่น้อยมาก เกลือ มีสารจำเป็นที่เซลล์มะเร็งนำไปใช้ ควรงด หรือกินในปริมาณน้อย งดผลิตภัณฑ์นม เพราะนมให้ไขมัน โปรตีน และแคลเซียม ไขมันในมเป็นกรดไขมันอ ...

Read More »

โรคต่อมลูกหมากโต

ต่อมลูกหมาก เป็นอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของผู้ชาย อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะ ทำหน้าที่สร้างสารน้ำที่อยู่ในน้ำอสุจิ โดยทั่วไปต่อมลูกหมากมักโตขึ้นอย่างช้าๆ ตั้งแต่อายุ 40 ปี จนเมื่ออายุ 60 ปี ผู้ชายร้อยละ 50 จะมีต่อมลูกหมากโต และเมื่อถึงอายุ 80 ปี จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 แต่จะมีเพียงครึ่งเดียวที่มีอาการ อาการ ถ้าต่อมลูกหมากโตขึ ...

Read More »

ใครบ้างที่ควรไปตรวจสุขภาพ

ใครบ้างที่ควรไปตรวจสุขภาพ ? โดยทั่วไปผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ สมควรได้รับการตรวจสุขภาพ แต่การตรวจสุขภาพในแต่ละช่วงอายุอาจมากน้อยไม่เท่ากัน เนื่องจากความเสี่ยงของการเกิดโรคแตกต่างกันไป เช่น ถ้าตรวจโรค ๆ หนึ่งที่แทบไม่พบเลยในคนหนุ่มสาว หรืออาจต้องตรวจหลายพันคนหรือเป็นหมื่นคน จึงจะพบโรคดังกล่าวสักคน การตรวจนั้นก็อาจไม ...

Read More »

ถ้าแข็งแรงดีต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ?

ถ้าแข็งแรงดีต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ? หลายคนมักเข้าใจผิดว่า ถ้าแข็งแรงดีก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ เพราะไม่น่าจะมีโรคอะไร ซึ่งนับเป็นความเข้าใจที่ผิดเนื่องจากบางโรคอาจไม่ค่อยมีอาการ คือถ้าไม่ตรวจก็ไม่รู้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โลหิตจาง โรคมะเร็งในระยะแรกๆ ผู้สูงอายุบางคนไม่กล้าตรวจสุขภาพเพราะกลัวเจอโรคไม่ ...

Read More »