Tag Archives: วิงเวียนศีรษะ

เวียนศีรษะ

อาการเวียนศีรษะ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ แต่บางคนก็เริ่มเป็นตั้งแต่อายุไม่มากนัก ทำให้มีอาการเวียนศีรษะ เป็นๆ หายๆ อาจรู้สึกเหมือนบ้านหมุน โคลงเคลง คลื่นไส้ หรืออาเจียน บางครั้งเป็นมาก อาจต้องนอนนิ่งๆ หลับตา ถ้าลืมตาหรือพลิกตัวอาจมีอาการเวียนศีรษะมากขึ้นทันที ระบบต่างๆ ที่มีผลต่อการทรงตัว ปกติการควบคุมการทรงตั ...

Read More »