Tag Archives: ความจำเสื่อม

สมุนไพรรักษาโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ หรือโรคความจำเสื่อม แพทย์แผนปัจจุบันค้นพบว่าเป็นโรคชนิดหนึ่ง ไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นเพราะสูงวัยเท่านั้น เนื่องจากผู้สูงวัยมากมายก็ไม่เป็นความจำเสื่อม และในขณะเดียวกันก็พบในกลุ่มผู้อายุน้อยๆ โรคนี้เป็นแล้วลำบากมาก เพราะจำอะไรไม่ได้เลย บางคนลืมแม้กระทั่งจะใส่เสื้อผ้า โรคนี้ทางการแพทย์ยังค้นไม่พบวิธีป้องกัน และ ...

Read More »