Tag Archives: การดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุกับการขับรถ

การขับรถเป็นการแสดงออกถึงความเป็นอิสระและการพึ่งพาตนเองได้อย่างหนึ่ง ผู้สูงอายุไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังขับรถแม้อายุจะมากกว่า 60 ปี แต่ไม่มากเท่าชาวยุโรป เพราะผู้สูงอายุชาวยุโรปมักไม่ได้อยู่กับหลาน จึงยังต้องช่วยเหลือตัวเองเท่าที่ทำได้ต้องไปซื้อของเอง ไปธนาคารเอง หรือมีนัดสังสรรค์บ่อย แต่ในอนาคตข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุไทยที่ ...

Read More »

โรคปอดอักเสบ

ปอดอักเสบในผู้สูงอายุเป็นการติดเชื้อที่สำคัญและทำให้ผู้ป่วยต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สาเหตุที่ผู้สูงอายุเกิดปอดอักเสบได้ง่าย เนื่องจากการพัดโบกสิ่งแปลกปลอมจากปอดของเซลล์เยื่อบุหลอดลมทำงานไม่ดี การไออย่างมีประสิทธิภาพน้อยลง การยืดหยุ่นของถุงลมไม่ดี สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้กลไกการป้องกันการติดเชื้อของปอดลดลง โดยเฉพาะถ้ ...

Read More »