Tag Archives: กฏหมาย

รู้หรือไม่? อนาคตเงินฝากธนาคารก็ต้องเสียภาษี !!

รู้หรือไม่? อนาคตที่ใกล้จะถึงนี้ คนที่มีรายการเดินบัญชีเยอะ หรือมียอดรับเงินมากผิดปกติ อาจจะถูกตรวจสอบภาษีได้!!! ในฐานะที่ทำเพจเกี่ยวกับภาษีมาเกือบ 10 ปี พรี่หนอมมักจะได้ยินคำถามว่า สรรพากรจะมาตรวจสอบบัญชีไหม จะขอดูบัญชีได้หรือเปล่า ครั้งนี้บอกเลยว่าน่ากลัวกว่าเก่าครับ แต่งานนี้ไม่ใช่พี่สรรพากรขอตรวจสอบนะครับ อันนี้สั่ ...

Read More »