เกษตร

งานวิจัยเปิดเผยว่า พืชผัก สามารถรับรู้ได้ว่าตัวเองกำลังถูกกัดกิน และมีปฏิกิริยาต่อต้าน!!!

สำหรับหลายๆ คนที่ชื่นชอบในการรับประทานอาหารจำพวกพืชผัก จะรู้กันเป็นอย่างดีว่าพวกมันนั้นมีความกรอบ และนุ่มในบางชนิด การทานผักนั้นส่วนใหญ่เราจะเลือกรับประทานกันแบบสดๆ จากงานผลวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัย University of Missouri ได้ค้นพบว่าต้นไม้นั้นสามารถแยกแยะเสียงที่อยู่บริเวณใกล้ๆ ได้ อย่างเช่นเสียงของการกิน จากนั้นมันจะแ ...

Read More »

ขั้นตอนผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา

เชื้อไตรโคเดอร์มา เชื้อไตรโคเดอร์มา หมายถึง เชื้อราชั้นสูงที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดิน หรือจากเศษซากพืชซากสัตว์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งเป็นจุลินทรีย์ และวัสดุอินทรีย์ตามธรรมชาติ เป็นต้นฯลฯ หลักการเลือกซื้อ หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ดี ควรมีลักษณะ 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 1.เชื้อไตรโคเดอร์มา จะต้องมีลักษณะไม่กลายพันธุ์เ ...

Read More »

ปุ๋ยหมายถึงอะไร ??

ปุ๋ย คือ วัสถุที่ให้ธาตุอาหารพืช หรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดธาตุอาหารพืช ปุ๋ยเคมี – สารประกอบอนินทรีย์เคมีที่มีประโยชน์ต่อพืช ปุ๋ยอินทรีย์ – สารประกอบที่ได้จากสิ่งมีชีวิต (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) ปุ๋ยชีวภาพ – ปุ๋ยจุลินทรีย์ที่มีชีวิต

Read More »

ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง สูตรอาจารย์ลุง

ในมูลสัตว์มีจุลินทรีย์พวกย่อยสลายอยู่มาก มีมากจนเมื่อเราเอามูลสัตว์ลงแปลงปลูกมากเกินไป จุลินทรีย์จะไปย่อยสลายรากพืชได้ ……. ใส่มากพืชตาย พืชเหลือง …… ที่ชาวบ้านบอกว่าพืชเมามูลสัตว์ครับ นักเกษตรกรรมบางคนก็จะให้เอามูลสัตว์มาหมักกับดินหลายเดือน หลายอาทิตย์ จนจุลินทรีย์มันสงบตัว แล้วจึงเริ่มปลูกพืช ท ...

Read More »

หน้าที่ของ N-P-K (เอ็น-พี-เค)

หน้าที่ของ N-P-K (เอ็น-พี-เค) คือ ธาตุอาหารพืชทุกตัวมีความสำคัญ ใช้ทดแทนกันไม่ได้ ธาตุที่ขาดจะเป็นตัวจำกัดการเจริยเติบโตของพืช N เอ็น N มีหน้าที่ เร่งใบ เร่งต้น ถ้าขาด พืชจะแคระแกร็น ให้ผลผลิตที่ต่ำ แต่ถ้ามากเกินไปจะทำให้พืช อวบน้ำ ล้มง่าย โรคแมลงระบาด ผลผลิตลดลง P พี P มีหน้าที่ เร่งราก เร่งดอก ถ้าพืชขาด พืชจะแคระแกร็ ...

Read More »
Translate »