ปศุสัตว์

อาการของโรคโควิด 19 เป็นอย่างไรบ้าง

อาการของโรคโควิดสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า ไวรัสโคโรนา คืออะไร Covid-19 ในประเทศไทย เป็นเชื้อจากไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งพบการระบาดหนักในช่วงปี 2019 ที่ผ่านมาที่ประเทศจีน ในเมืองอู่ฮั่น โดยในตอนนั้นเราจะรู้จักกันแค่โรคที่ใช้ชื่อว่า ไวรัสอู่ฮั่น ก่อนที่ภายหลังจะระบุเชื้อก่อโรคนี้ว่าเป็นตระกูลโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใ ...

Read More »

ปุ๋ยหมายถึงอะไร ??

ปุ๋ย คือ วัสถุที่ให้ธาตุอาหารพืช หรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดธาตุอาหารพืช ปุ๋ยเคมี – สารประกอบอนินทรีย์เคมีที่มีประโยชน์ต่อพืช ปุ๋ยอินทรีย์ – สารประกอบที่ได้จากสิ่งมีชีวิต (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) ปุ๋ยชีวภาพ – ปุ๋ยจุลินทรีย์ที่มีชีวิต

Read More »
Translate »