อาการของโรคโควิด 19 เป็นอย่างไรบ้าง

SPONSORED LINKS

อาการของโรคโควิดสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า ไวรัสโคโรนา คืออะไร

Covid-19 ในประเทศไทย เป็นเชื้อจากไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งพบการระบาดหนักในช่วงปี 2019 ที่ผ่านมาที่ประเทศจีน ในเมืองอู่ฮั่น โดยในตอนนั้นเราจะรู้จักกันแค่โรคที่ใช้ชื่อว่า ไวรัสอู่ฮั่น ก่อนที่ภายหลังจะระบุเชื้อก่อโรคนี้ว่าเป็นตระกูลโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้น ทางองค์การอนามัยโลก จึงได้ตั้งชื่อโรคติดต่อชนิดนี้ใหม่อย่างเป็นทางการ ว่า โควิด19 (Covid-19)

โคโรนาไวรัส เริ่มต้น มีมานานและหลายสายพันธุ์

โคโรนาเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินระบบหายใจ มีมานานกว่า 60 ปี แล้ว และจัดเป็นชื้อไวรัส โคโรนา19 ที่มีอยู่หลายสายพันธุ์ โดยชื่อของโคโรนาไวรัสก็มีที่มาจากลักษณะของเชื้อไวรัสที่มีรูปร่างคล้ายมงกุฏ (Corona เป็นภาษาละตินที่แปลว่ามงกุฏ) เนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้มีสารพันธุกรรมเป็น RNA มีเปลือกหุ้มอยู่ด้านนอกที่ประกอบไปด้วยโปรตีนคลุมด้วยกลุ่มคาร์โบไฮเดรต ไขมันเป็นปุ่มๆ ที่ยื่นออกไปจากอนุภาคไวรัส อธิบายง่ายๆ คือเป็นเชื้อไวรัสที่มีหนามอยู่ล้อมรอบตัว จึงสามารถเกาะตัวอยู่ในอวัยวะที่เป็นเป้าหมายของเชื้อไวรัสได้ดี

โคโรนาไวรัส 2019 เป็นเชื้อที่ก่อโรคได้ทั้งในคนและสัตว์ เนื่องจากตัวไวรัสมีสารพันธุกรรม RNA ซึ่งมีโอกาสกลายพันธุ์ได้สูง สามารถติดเชื้อข้ามสปีชีส์กันได้ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีการรวมตัวของสัตว์อย่างหนาแน่น เช่น ตลาดค้าสัตว์เป็นต้น ดังนั้นต้นตอการแพร่ระบาดของโรคนี้อาจจะมาจากสัตว์ปีก เช่น นก ค้างคาว ไก่ หรือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ม้า วัว แมว สุนัข กระต่าย หนู อูฐ รวมไปถึงสัตว์เลื้อยคลานอย่างงู เป็นต้น

จริงๆ แล้ว เราก็เจอกับโรคโคโรนาไวรัสกันอยู่บ่อยๆ เพราะอย่างที่บอกว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ มีอยู่หลายสายพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ก่อให้เกิดโรคที่รุนแรง อาจะแสดงอาการเป็นเพียงแค่ไข้หวัดธรรม แต่ก็มีโรคโคโรนาไวรัสบางสายพันธุ์ที่ก่ออาการรุนแรงจนถึงขั้น ปอดอักเสบได้ เช่น โรคซาร์ส ที่มีสาเหตุมากจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV ข้ามสปีชีส์จากค้างคาวมาสู่ตัวชะมด แล้วมาติดเชื้อสู่คน และโรคเมอร์ส ที่มีสาเหตุมาจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ Mers-cov ข้ามสปีชีส์จากค้างคาวสู่อูฐ และมาติดเชื้อในคน และล่าสุดกับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรค Covid-19 ซึ่งเป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดหนักในหลายประเทศ

โดยโคโรนาไวรัส 2019 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า SARS-CoV-2 เป็นเชื้อไวรัสลำดับที่ 7 ใน ตระกูล Coronaviruses lineage B จีนัส betacoronavirus ที่ก่อให้เกิดโรคในคน

เชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV-2 มีต้นตอมาจากอะไร??

จากการศึกษาทางพันธุกรรมของไวรัส และการเรียงลำดับของรหัสแต่ละตัวทำให้พบต้นตอขอเชื้อ SARS-CoV-2 ว่า ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ชนิดนี้มีจำนวนนิวคลีโอไทด์ที่เหมือนกันถึงร้อยละ 89.1 ของเชื้อ SARS-like Coronaviruses ในค้างคาวที่เคยพบในประเทศจีน และในภายหลังก็มีข้อมูลที่ยืนยันว่า ต้นตอของโคโรนาไวรัส 2019 เกิดจากการผสมสารพันธุกรรมระหว่างโคโรนาไวรัสของค้างคาวกับโคโรนาไวรัสในงูเห่า กลายพันธุ์เป็นโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ SARS-CoV-2 ที่แพร่เชื้อจากงูเห่ามายังคนได้

โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ระบาดในคนได้อย่างไร ??

โคโรนาไวรัส 2019 เป็นเชื้อที่ไม่สามารถอยู่เดี่ยวๆ ได้ แต่จะแฝงตัวอยู่ในละอองฝอยจากการไอ จาม และสารคัดหลั่งอย่างน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระ ดังนั้นการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกันจะได้รับเชื้อผ่านการสูดดมละอองฝอยขนาดใหญ่และละอองฝอยขนาดเล็กในอากาศ รับเชื้อเข้าไปในทางเดินหายใจ หรือใครที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ 1-2 เมตร ก็อาจจะติดเชื้อจากการสูดฝอยละอองขนาดใหญ่ และฝอยละอองขนาดเล็กจากการไอ จามรดกันโดยตรง หรือหากอยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อในระยะ 2 เมตรขึ้นไป ก็อาจติดเชื้อจากการสูดฝอยละอองชนาดเล็กได้เหมือนกัน

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ไวรัสโคโรนา 2019 ยังอาจแพร่เชื้อโดยการสัมผัสได้ เช่น การจับของใช้สาธารณะร่วมกันแล้วมาสัมผัสเยื่อบุต่างๆ ในร่างกาย เช่น ขยี้ตา สัมผัสปาก หรือหยิบของกินเข้าปาก เป็นต้น

การที่เชื้อไวรัสจะก่อโรคในร่างกายเราได้ เราต้องได้รับเชื้อไวรัสดังกล่าวผ่านเยื่อบุต่างๆ จนนำไปสู่การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น เซลล์เยื่อบุหลอดลม ซึ่งไวรัสจะใช้ผิวเซลล์ของไวรัสจับกับเอนไซม์ที่ผิวเซลล์ของมนุษย์จากนั้นไวรัสจะค่อยๆ เพิ่มจำนวนเชื้อในตัวเรา ซึ่งหากภูมิต้านทานของเราไม่สามารถจัดการกับเชื้อไวรัส2019 นี้ได้ จำนวนเชื้อไวรัสก็จะเพิ่มมากขึ้น และกระจายไปยังเซลล์ข้างเคียง ทำลายเซลล์ในหลอดลมและปอด ทำให้ปอดอักเสบและเกิดภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวได้

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »