ขั้นตอนขอใบอนุญาตตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ

SPONSORED LINKS

หลายๆครั้งเราซื้อตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญมาผู้ผลิตแต่ละเจ้าก็ชี้แจ้งเงื่อนไขในการขออนุญาตที่ไม่เหมือนกันทำให้เรางง ขอเอกสารผิดๆถูกๆเสียเวลาไปติดต่อทางราชการอยู่หลายวัน วันนี้เราจะพาไปดูวิธีการขอใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการน้ำมัน หรือใบอนุญาติตู้น้ำมันหยอดเหรียญกันเลย

ขั้นตอนแรก ให้เราเตรียมเอกสารดังนี้

1.สำเนาทะเบียน (ของเจ้าของที่ ที่จะทำการติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ) จำนวน 2 ชุด

2.สำเนาบัตรประชาชน (ของเจ้าของที่ต้องการขออนุญาติ) จำนวน 2 ชุด

3.เอกสารการเช่าที่ดิน (หมายเหตุใช้ในกรณีเราไปขอเช่าพื้นที่เขาติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

4.แผนที่บริเวณที่เราติดตั้งตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ (วาดสเกลคร่าวๆให้เจ้าหน้าที่รู้ต่ำแหน่งว่าเราติดตั้งบริเวณตรงนี้นะ

5.เอกสารแสดงบริษัทผู้ผลิตในกรณีนี้เราจะได้เอกสารมาจากบริษัทผู้ที่เราซื้อตู้น้ำมันหยอดเหรียญเขาจะส่งมาพร้อมกับตู้น้ำมัน ถ้าที่ไหนไม่ส่งมาให้โทรไปว่าได้เลย

ชื่อสถานที่ประกอบกิจการทางการค้า แนะนำให้ใช้ชื่อบุคคล ที่ทำการขอใบอนุญาตตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ ไม่แนะนำให้ใช้ชื่อร้านค้า

  • ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญ จะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

ไวไฟมาก ใช้กับชนิดน้ำมันเบลซิน

ไวไฟปานกลาง ใช้กับชนิดน้ำมันดีเซล

  • ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง มี 3 ชนิด ได้แก่

ดีเซล เบนซินG95 แก๊ส 91

  • พาชานะบรรจุ ให้ระบุว่าถัง 200 ลิตร

ปริมาณน้ำมันให้ระบุว่า 227 ลิตร (เนื่องจากถัง 200 ลิตรเป็นแค่ปริมาณน้ำมันที่ไม่เต็มถังในกรณีเราเติมตู้จ่ายน้ำมันหยอดเหรียญมันจะเติมเพิ่มได้อีกประมาณ 27 ลิตร)

  • ส่วนหมายเหตุ ให้เราระบุจำนวนถัง เช่น

บรรจุน้ำมัน 227 ลิตร จำนวน 1 ถัง เป็นต้น

  • ในกรณีชื่อผู้แจ้ง ถ้าเราเป็นผู้รับมอบอำนาจอีกที (ให้เจ้าหน้าที่เขียนหมายเห็นไว้ให้ด้วยว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจ ) ถ้าไม่เขียนทางกระทรวงพลังงานจะให้เรามาทำการแก้ไขใบ ธพ.ป.2 ใหม่อีกครั้ง

6.โหลดใบอนุญาต ธพ.ป. 1 มากรอก สามารถดาว์นโหลดได้ที่นี่ คลิ๊ก แล้วนำเอาเอกสารขั้นตอนที่ 1-5 ไปที่อบตให้เขาออกใบอนุญาติจำหน่ายน้ำมันตู้หยอดเหรียญให้ (ในขั้นตอนนี้บางทีจะมีค่าใช้จ่ายในการออกใบ ธพ.ป. 2 บางทีก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่อบต หรือเทศบาลแต่ละที่จะเป็นคนกำหนด) ในขั้นตอนออกใบอนุญาต ธพ.ป. 2 จะใช้เวลาอยู่ประมาณ 1-3 วันแล้วแต่ที่

สรุปคร่าวๆในการขอใบอนุญาตตู้น้ำมันหยอดเหรียญในการออก ธพ.ป. 2 ก็จะมีประมาณนี้ แต่ยังไม่จบนะครับ จากขั้นตอนที่ได้ใบ ธพ.ป. 2 มาแล้วเราต้องไปยื่นเรื่องของใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมันมาตรา 11 ที่กระทรวงพลังงานอีก ในบทความต่อไปเราจะมาอธิบายในการขออนุญาต เป็นผู้ค้าน้ำมันมาตรา 11 ต่อ

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »