ปุ๋ยหมายถึงอะไร ??

SPONSORED LINKS

ปุ๋ย คือ วัสถุที่ให้ธาตุอาหารพืช หรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดธาตุอาหารพืช

ปุ๋ยเคมี – สารประกอบอนินทรีย์เคมีที่มีประโยชน์ต่อพืช

ปุ๋ยอินทรีย์ – สารประกอบที่ได้จากสิ่งมีชีวิต (พืช สัตว์ จุลินทรีย์)

ปุ๋ยชีวภาพ – ปุ๋ยจุลินทรีย์ที่มีชีวิต

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

วิธีดูดิน ดินดีดูได้อย่างไร ??

วิธีดูดิน ดินดี ...