หน้าที่ของ N-P-K (เอ็น-พี-เค)

SPONSORED LINKS

หน้าที่ของ N-P-K (เอ็น-พี-เค) คือ ธาตุอาหารพืชทุกตัวมีความสำคัญ ใช้ทดแทนกันไม่ได้ ธาตุที่ขาดจะเป็นตัวจำกัดการเจริยเติบโตของพืช

N เอ็น

N มีหน้าที่ เร่งใบ เร่งต้น ถ้าขาด พืชจะแคระแกร็น ให้ผลผลิตที่ต่ำ แต่ถ้ามากเกินไปจะทำให้พืช อวบน้ำ ล้มง่าย โรคแมลงระบาด ผลผลิตลดลง

P พี

P มีหน้าที่ เร่งราก เร่งดอก ถ้าพืชขาด พืชจะแคระแกร็น ออกดอกได้ช้า และติดผลน้อยลง

K เค

K มีหน้าที่ เพิ่มคุณภาพผลผลิต ถ้าต้นข้าวขาด K เมล็ดจะลีบ มีน้ำหนักเบา ถ้าข้าวโพด เมล็ดจะติดไม่เต็มฝัก คล้ายคนฟันหลอ

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »