วิธีดูดิน ดินดีดูได้อย่างไร ??

SPONSORED LINKS

ดินเกิดจากการผุพังสลายตัวของธาตุหินและแร่ ผสมกับซากพืชซากสัตว์ที่ตายทับถมกันเป็นเวลานานหลายล้านปี

ดินในอุดมคติที่ดีนั้น ต้องประกอบไปด้วยดินในอุดมคติปริมาตร 100 มล. ประกอบด้วยของแข็งและช่องว่างอย่างละ 50 มล. ส่วนที่เป็นของแข็งจะประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ 45 มล. และอินทรีย์วัตถุ 5 มล. และส่วนที่เป็นช่องว่างประกอบด้วยช่องว่างขนาดใหญ่ ไว้ระบายระบายน้ำ ระบายอากาศและช่องว่างขนาดเล็กไว้ดูดยึดน้ำอย่างละเท่าๆกัน 25 มล.

ผลิตภาพของดิน (ดินดี/ดินเลว)

ในทางวิชาการ ผลิตภาพของดินขึ้นอยู่กับ 4 องค์ประกอบหลักๆได้แก่

1.ความอุดสมบูรณ์ของดิน หมายถึง ปริมาณธาตุอาหารในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ถ้าดินมีความอุดสมบูรณ์ต่ำ ให้ปรับปรุงโดยใช้ปุ๋ยเคมี

2.สมบัติทางกายภาพของดิน ได้แก่ ความโปร่งร่วนซุย ส่งผลต่อการ ระบายน้ำ ระบายอากาศ ควรไถกลบเศษซากพืช ใช้ปุ๋ยพืชสด หรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินช่วยให้พืชดูดใช้ปุ๋ยเคมีได้ดีขึ้น

3.สมบัติทางเคมีของดิน เช่น ความเป็นกรดต่าง (ดินที่ดีค่า PH ควรอยู่ระหว่าง 6-6.5) ความเค็ม ฯลฯ ถ้าดินเป็นกรดรุนแรง ให้ใช้หินปูน หรือปูนขาว ถ้าดินเค็ม มีเกลืออยู่มาก ให้ล้างเกลือด้วยน้ำ เพื่อเอาความเค็มออกไปก่อน

4.สมบัติทางชีวภาพของดิน ครอบคลุมตั้งแต่จุลินทรีย์ไปจนถึงสัตว์ขนาดเล็กในดิน

ธาตุอาหารพืช

ธาตุอาหารที่จำเป็นมี 18 ธาตุ 3 ธาตุได้จากน้ำและอากาศ ได้แก่ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) และได้จากดิน 15 ธาตุ ธาตุที่ได้จากดิน พืชใช้ในปริมาณมาก 6 ธาตุ ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S) แต่การใส่ปุ๋ยมักเน้นเฉพาะ N-P-L (เอ็น-พี-เค) จึงเรียก 3 ธาตุนี้ว่า “ธาตุอาหารหลัก” สำหรับ Ca Mg และ S ในดินทั่วๆไปมักไม่ขาดเรียกว่า “ธาตุอาหารรอง” และอีก 9 ธาตุ พืชใช้ในปริมากน้อย เรียกว่า “ธาตุอาหารเสริม” หรือ “จุลธาตุ

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »