คอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึง ?

SPONSORED LINKS

คอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ที่มีหน่วยประมวลผลกลาง หรือมีชื่อเรียกทางการว่า Central Processing Unit : CPU ที่มักเรียกกันติดปากว่า “ซีพียู” ซึ่งเปรียบเสมือนสมองกลที่มีความสามารถในการคำนวณและประมวลผลข้อมูลตามชุดคำสั่ง ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ในแทบทุกด้านในต่อหนึ่งวัน ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ก็คือ สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเก็บข้อมูล ด้วยการประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติตามโปรแกรมที่มนุษย์ได้ป้อนชุดคำสั่งเข้าไป ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลจะกลายเป็นสารสนเทศที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ รวมทั้งอุตสาหกรรม และการศึกษา ธุรกิจ เป็นต้น

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »