ยอดรับโอนเท่าไหร่ สถาบันการเงินถึงส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

SPONSORED LINKS

ธนาคารจะส่งข้อมูลการใช้บริการให้กรมสรรพากรก็ต่อเมื่อ ในบัญชีธนาคารมียอดฝากหรือรับโอนเงินรวมกันทุกช่องทางทั้ง เคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM และ Internet Banking (ไม่รวมการโอนเงินให้บัญชีตนเองและคนอื่น) ในแต่ละสถาบันการเงิน มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  1. ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีตั้งแต่ 3,000 ครั้ง/ปี โดยนับจากจำนวนครั้งที่รับโอนเงินเลย คือถ้าปีนั้นรับโอนถึง 3,000 ครั้ง โดนตรวจสอบหมด ไม่ว่ามูลค่าเงินจะมากน้อยแค่ไหนก็ตาม
  2. ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาท/ปีขึ้นไป ต้องเข้า 2 เงื่อนไข ทั้งจำนวนครั้งและมูลค่าเงิน เช่น ยอดโอน 400 ครั้ง มูลค่ารวม 2.5 ล้านบาท แบบนี้คือโดนกรมสรรพากรตรวจสอบ

ทั้งนี้ การนับยอดทำธุรกรรมจะเป็นแบบปีต่อปี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »