กรมสรรพากรเตรียมเก็บ “ภาษีร้านค้าออนไลน์”

SPONSORED LINKS

กรมสรรพากรเตรียมเก็บ “ภาษีร้านค้าออนไลน์” ในเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ปีที่ผ่านมาในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร โดยมีประเด็นสำคัญ คือ ให้ทางสถาบันทางการเงินเปิดเผยข้อมูลบัญธนาคารที่มีความเคลื่อนไหวเข้าข่ายต้องเสียภาษี หรือเรียกสั้นๆว่า “พรบ.เก็บภาษีผู้ขายออนไลน์ หรือ ร้านค้าออนไลน์” นั้นเอง

โดย พ.ร.บ.เก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์ เริ่มเมื่อไหร่

เริ่มเก็บข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยให้ทางสถาบันการเงิน หรือธนาคาร ส่งรายงานธุรกรรม ครั้งแรกภายในเดือนมีนาคม 2563

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษีเงินได้

  • ร้านค้าออนไลน์
  • พ่อค้า-แม่ค้า
  • มนุษย์เงินเดือน
  • อาชีพรับจ้างบริษัท ห้างร้านต่างๆ

รวมถึงผู้ที่มีรายได้อื่น ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ได้มีการยื่นเสียภาษีอย่างถูกต้อง

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »