สมสี่ สม ๔ เครื่องมือประคองมิตรภาพ

SPONSORED LINKS

สมสี่ สม ๔ เครื่องมือประคองมิตรภาพ

ตามหลักพระพุทธศาสนา คือ สมชีวิธรรม ๔
ไปอ่านมาชอบ เป็นธรรมช่วยให้ชีวิตคู่ยั่งยืน
แต่ถ้าไม่มีคู่ แต่มีพวกก็ใช้ดีนะ

เป็นพวกกัน ต้องสมกัน คือ

1. สมสีลา : มีศีลเสมอกัน 
เป็นพวกกัน จะดี คือ มี ศีล ๕ ทั้งพวก ถ้าไม่ได้ก็เอาเป็นว่ามีศีลข้อไหนๆที่ยึดไว้เหมือนๆกันก็คงจะได้ ที่ว่าแบบนี้เพราะพวกยังดื่มสุราเป็นระยะ ก็ให้มันพอดีพอดีกัน พวกไม่ดื่มไม่รังเกียจกันก็คงพอได้ แต่ความประพฤติส่วนใหญ่อยู่ในกรอบศีลธรรม มีพื้นฐานการอบรมจากที่บ้านที่โรงเรียนคล้ายกัน มีกิริยา มีมารยาทสมกัน ก็จะคบกันไปนาน ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดี แต่อีกฝ่ายทุศีล ทุเรศอยู่บ่อยๆ อันนี้ทางใครทางมันแน่นอน
2. สมสัทธา : มีศรัทธาเสมอกัน
ไม่ต้องถึงกับเคารพ หรือ นับถือลัทธิศาสนาเดียวกัน แต่อย่างน้อย มีหลักการ มีความเชื่อ มีความสนใจไปในแนวเดียวกัน ก็สมกัน เวลาจะตัดสินใจทำอะไรเป็นพวก ก็ไม่ขัดแย้งกัน
3. สมจาคะ : เสียสละเสมอกัน
เรียกว่าจาคะเสมอกัน อันนี้รวมไปถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน โอบอ้อมอารีกัน มีน้ำใจต่อกัน พร้อมช่วยเหลือจุนเจือกันทั้งกาย วาจา ใจเลยนะ ซึ่งต้องอยู่ในระดับเดียวกัน จะอยู่กันนาน ไม่ใช่อะไรก็ก่อน อะไรก็เหนือ แบบนี้พวกจะทนกันไม่ได้นาน ใจกว้างก็กว้างเหมือนกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย มึงบ้าง กูบ้าง ไม่ใช่มึงที กูขอสองที มันไม่เท่ากัน เพื่อนหายหมด
4. สมปัญญา : ปัญญาเสมอกัน
คงไม่ต้องฉลาดล้ำโลกเหมือนกัน แต่ควรมีระดับสติปัญญา ความรอบรู้ รวมถึงการใช้ตรรกะเหตุผลในระดับไล่เลี่ยกัน เพราะเวลาคุยกันจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้น ไม่ต้องพูดมาก อธิบายเยอะให้รำคาญ ให้คำปรึกษากันก็เห็นประเด็น ไม่เข้าใจผิด จะชื่นชมโสมนัสกันได้ ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจองเวทีตลอด หรืออีกพวกฟังแต่ไม่เข้าใจ

ภูมิปัญญา 2,500 ปี ของพระพุทธเจ้านี้ ศักดิ์สิทธิ์นัก เก็บไว้ใช้กันเลย ใช้ไปไม่มีเสื่อมสัมพันธ์ มีแต่ความเจริญในหมู่คณะ

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »